04.8.2012 10:55:06

Odpoveď ministra obrany SR na iniciatívu nášho klubu

Vážený pán predseda,
na základe Vášho listu, v ktorom navrhujete uctiť si pamiatku maršala Andreja Hadika, potomka slovenského zemianskeho rodu pochádzajúceho z Turca, umiestnením vhodnej tabule pri jeho hrobke alebo vyhotovením umeleckého diela na výtvarnú dekoráciu hrobky a kostola.
Vysoko si vážim Vašu, ako aj iniciatívu Slovensko-ruskej spoločnosti v súvislosti s rozvíjaním vojenských zásluh maršala Andreja Hadika.
Maršal Andrej Hadik patrí medzi najvýznamnejšie vojenské osobnosti vojenských dejín Slovenska z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie, ktorý predstavuje jeden zo zdrojov národných a vojenských tradícií ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Zároveň oceňujem Váš návrh na umiestnenie pamätného symbolu k jeho hrobke, ktorý by charakterizoval región jeho pôvodu, t. z. Turiec a Slovensko.
Odborné orgány Ministerstva obrany Slovenskej republiky posúdili Váš návrh. Vzhľadom na to, že ide o umiestnenie pamätnej tabule v zahraničí, na území Srbskej republiky a s tým spojené riešenie otázok v súlade s jej vnútorným právnym poriadkom, ako aj súčasná ekonomická a finančná situácia v rezorte ministerstva obrany v roku 2011 neumožňuje tento návrh realizovať.
Súčasne si Vás dovoľujem informovať, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky prostredníctvom svojich odborných orgánov doma, ako aj v zahraničí sa vynasnaží získať všetky informácie a údaje potrebné na to, aby v budúcnosti bola uctená pamiatka maršala Andreja Hadika pri hrobke v obci Futog vo Vojvodine v Srbsku umiestnením pamätnej tabule.
Zároveň si Vás dovoľujem ubezpečiť, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a ozbrojené sily Slovenskej republiky budú i naďalej pokračovať v rozvíjaní odkazu a vojenských zásluh maršala Andreja Hadika.
S pozdravom
Ľubomír Galko
minister
v.r.
v Bratislave, 5. októbra 2011