30.6.2017 16:57:44

Odpoveď generálneho štábu na žiadosť Slovensko-ruskej spoločnosti o sprístupnenie informácií

Vážený pán predseda,

Kancelária Ministra obrany SR mi dňa 20. 6. 2017 odstúpila na priame vybavenie Vašu žiadosť o informácie podanú v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), ktorou žiadate o sprístupnenie informácie "v ktorých dňoch, v ktorom dennom čase a po ktorých cestách sa budú presúvať transporty americkej armády v júni a júli t.r. po území Slovenska".

K takto formulovanej otázke Vám ako povinná osoba v zmysle zákona zasielam túto informáciu: 

Presuny amerických ozbrojených síl cez územie Slovenskej republiky v mesiacoch jún a júl sú plánované na dni 30. 6., 1. 7. a 2. 7. 2017.

Časy a trasy sa menia a riešia operatívne.

Údaje sú aktuálne ku dňu spracovania Vašej žiadosti, t.j. k 28. 6. 2017.

Podpísaný brigádny generál Ľubomír Gacko, náčelník

z odpovede GŠ OS SR