20.12.2013 09:08:25

Odoberme Kyjevu štatút hlavného mesta

Gubernátor Charkovskej oblasti Ukrajiny Michail Dobkin pokladá za správne odobrať Kyjevu kvôli masovým protestným akciám stúpencov eurointegrácie štatút hlavného mesta. "Prieskum: Kyjevčania podporujú protesty na majdane" znamená, že podporujú aj ničenie. Hlavné mesto treba presídliť do Charkova, ako tomu bolo i 19. decembra 1919", - napísal v blogu na Twitter.

 

Pripomeňme si, že 19. decembra 1919 bol Charkov vyhlásený za hlavné mesto novovytvorenej Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky ako protiváha existujúcej Ukrajinskej ľudovej republike s hlavným mestom v Kyjeve. Tento štatút Charkovu patril do roku 1934.

Podľa vz.ru, 20. december 2013