30.10.2022 16:07:53

Odkud pochází většina pomoci Ukrajině

Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
(foto: casopisargument.cz)


Spojené státy vyčlenily téměř dvakrát více než všechny země a instituce EU dohromady. (casopisargument.cz)Spojené státy od začátku války v únoru 2022 a 3. října přislíbily Ukrajině vojenskou, finanční a humanitární pomoc ve výši více než 52 miliard eur. Údaje z nástroje Ukraine Support Tracker ukazují, že zdaleka největší pomoc zemi poskytly Spojené státy, následované institucemi EU (16,2 miliardy eur), Spojeným královstvím (6,7 miliardy eur), Německem (3,3 miliardy eur) a Kanadou (3 miliardy eur).

Podle průkopníků sledování z Kielského institutu pro světovou ekonomiku přislíbily USA v posledních týdnech částku téměř 12 miliard eur, zatímco země a instituce EU se zavázaly poskytnout pouze 1,4 miliardy eur. Christoph Trebesch, vedoucí týmu, který sestavuje nástroj pro sledování podpory Ukrajiny, uvádí: „Spojené státy nyní vyčlenily téměř dvakrát více než všechny země a instituce EU dohromady. Pro větší evropské země je to tristní výsledek, zejména proto, že řada jejich příslibů přichází na Ukrajinu s velkým zpožděním. Zdá se, že nízký objem nových závazků z léta nyní pokračuje.“

Přestože jsou tato čísla v porovnání s USA relativně nízká, při posuzování bilaterální pomoci v procentech HDP se několik evropských zemí dostává na špičku, přičemž nejštědřejšími dárci jsou Lotyšsko (0,9 %), Estonsko (0,8 %) a Polsko (0,5 %). Spojené státy pak zaujímají osmé místo, neboť poskytují 0,2 procenta HDP.


Vybrané země, které přispěly Ukrajině: modře vojenská pomoc, růžově humanitární a zeleně finanční příspěvky (v miliardách eur). Graf nezahrnuje soukromé dary, podporu uprchlíkům mimo Ukrajinu  nebo pomoc mezinárodních organizací. Zdroj: StatistaVSa/casopisargument.cz