19.11.2016 09:47:22

Obyvateľstvo Ruska narástlo o 214 600 ľudí

 

Počet stáleho obyvateľstva Ruska dosiahol k 1. 10. 2016 146,8 milióna ľudí, uvádza Rosstat.

 

Od začiatku roka počet obyvateľov narástol o 214 600 ľudí alebo o 0,15 %. Nárast je badať aj v porovnaní k tomuto dátumu minulého roka. K 1. 10. 2015 počet obyvateľstva Ruska narástol o 175 900 ľudí, čiže o 0,12 %, hovorí sa v správe štatistického úradu o sociálno-ekonomickom stave Ruska za január až september 2016.

Na prírastku má zásluhu tak prirodzený i migračný nárast. Migračný prírastok predstavoval 91,5 % z celkového prírastku obyvateľstva.

Celkovo v štáte bol počet narodených vyšší, ako počet zomretých o 1,3 % (rok predtým o 0,5 %).

Priemerný vek Rusov dosiahol v prvom polroku 2016 – 72,06 roka, čo je zvýšenie o 0,67 roka v porovnaní s rovnakým ukazovateľom v roku 2015 (71,39 roka).  Znížil sa aj rozdiel v priemernom veku dožitia medzi ženami a mužmi.

Podľa vz.ru, 18. 11. 2016