21.11.2018 18:41:55

Obnoví Rusko podmienku nasadenia atómových zbraní?

Rada federácie odporúča Bezpečnostnej rade RF obnoviť podmienky nasadenia atómových zbraní. Reč ide o novú redakciu dokumentu „Základy politiky RF v oblasti atómového zadržiavania“.

 „Medzirezortnej komisii Rady bezpečnosti RF o vojenskej bezpečnosti (sa odporúča) posúdiť otázky: prípravy novej redakcie „Základov politiky Ruskej federácie v oblasti jadrového zadržiavania,“ obsahujúcej určenie podmienok prechodu RF na nasadenie atómových zbraní, na prijatie rozhodnutí o odvetných krokoch pri nasadení protivníkom hyperzvukových zbraní a iných druhov strategickej konvenčnej výzbroje,“ hovorí sa v odporúčaniach.

Okrem toho je navrhnuté rozpracovať projekt „Národnej vojenskej stratégie Ruska“.

Podľa vz.ru, 21. 11. 2018