04.8.2012 10:55:06

Obnova „historickej spravodlivosti“

Dva ostrovy Malého kurilského valu pomenovali podľa veliteľa Kurilskej výsadkovej operácie genmjr. Alexeja Gnečka a známeho vedca a televízneho moderátora Sergeja Kapicu (nedávno sme priniesli informáciu o jeho úmrtí).
„Je to neuveriteľné, no celý rad Kurilských ostrovov nie je doposiaľ pomenovaný. Týmto krokom obnovujeme historickú spravodlivosť“, - oslovil gubernátor Sachalinskej oblasti Alexander Chorošavin účastníkov prvej expedície „Meno na mape Kurilských ostrovov“ (druhá by sa mala uskutočniť už v októbri).
Na novopomenovaných ostrovoch boli uložené špeciálne tuby a zaviali na nich zástavy RF a Sachalinskej oblasti
Expedíciu tvorí 140 ľudí – vedci, novinári, verejní činitelia (kňazi, lekári, učitelia, , umelci) Sachalina i ďalších regiónov Ďalekovýchodného federálneho okruhu i Ruska. Autor článku uvádza, že každý, kto sa odteraz ocitne na týchto ostrovoch už nebude môcť povedať, že nie sú ruské.
V. Mikunda podľa vzgljad.ru, 10. september 2012