09.7.2020 13:03:48

O poskytovaní humanitárnej pomoci Sýrskej arabskej republike

Budova Ministerstva zahraničných vecí RF (ilustračná snímka)
Budova Ministerstva zahraničných vecí RF (ilustračná snímka)
(foto: Sputnik/Natalia Seliverstova)


Dňa 4. júla zástupcovia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zverejnili informáciu o úspešnom ukončení prepravy 85 ton liekov a zdravotníckych pomôcok z Damasku do Hasaky. Ako je známe, uvedený náklad bol do Damasku dopravený z Erbilu ruským leteckým prepravcom.Zástupcovia Svetovej zdravotníckej organizácie vyzdvihujú, že táto veľká dodávka zdravotníckej pomoci zvnútra krajiny cez styčnú líniu do oblastí za Eufratom má mimoriadny význam pre zlepšenie možností zdravotníckeho systému na boj proti šíreniu koronavírusovej infekcii.

V Moskve uskutočnenie tejto operácie prijímajú s uspokojením. Akcia je presvedčivým dôkazom o tom, že pomoc je možné a potrebné poskytovať zvnútra krajiny a že ju treba koordinovať s vládou Sýrskej arabskej republiky, ako je to definované v zásadách medzinárodného humanitárneho práva a základných princípoch humanitárnej spolupráce sformulovaných v Rezolúcii č. 46/182 Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov.

Ako je známe, povôdne bolo plánované, že zdravotnícky náklad bude dopravený na severovýchod Sýrie cez hraničný priechod Al-Yaarubia na irackých hraniciach. Po uzavretí tohto priechodu, ku ktorému došlo 10. januára t.r. v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2504, bolo vyslovených veľa kritických pripomienok, že bez cezhraničného zásobovania údajne nebude možné poskytovať pomoc oblastiam na východnom brehu Eufratu. Ale príklad tejto operácie, rovnako ako príklad mnohých iných pozemných a leteckých humanitárnych konvojov, ktoré do tejto časti Sýrii dorazili už prv, názorne svedčí o opaku.

V tejto súvislosti vyvoláva poľutovanie absencia pokroku v otázke vypravenia spoločného konvoja OSN, Medzinárodného Červeného kríža a Sýrskej spoločnosti Červeného polmesiaca cez styčné línie do Idlíbu (do obcí (Al Atarib and Darat Izza). Táto operácia sa mala podľa plánu uskutočniť už 20. apríla t.r. Vláda Sýrskej arabskej republiky vydala všetky potrebné povolenia, ale pomoc sa ku tým, čo to potrebujú, z nevysvetliteľných príčin doteraz nedostala. Predstavitelia západných krajín a špecializovaných humanitárnych organizácií pritom neustále v Bezpečnostnej rade OSN „bijú na poplach“ a rozprávajú o žalostnej situácii v Idlíbe, ktorá si vyžaduje rýchlu pomoc. Podľa nich by však malo ísť výlučne o cezhraničné dodávky z Turecka. Podobné nekompromisné presadzovanie cezhraničného mechanizmu za každú cenu , a to aj za cenu utrpenia civilného obyvateľstva, nutne musí vyvolávať poľutovanie.

Chceli by sme pri tejto príležitosti znovu pripomenúť, že cezhraničný mechanizmus vznikol v roku 2014 ako dočasné a mimoriadne opatrenie, ktoré v žiadnom prípade nemá brániť zabezpečovaniu dodávok humanitárnej pomoci v koordinácii s Damaskom, ani sa nesmie využívať na podkopávanie suverenity a územnej celistvosti Sýrskej arabskej republiky.

redakcia z Rusemb