04.8.2012 10:55:06

Nový zákon štátnej regulácie trhu ...

... platí od 1. februára 2010 a podľa slov zákonodarcu dokument má vytvoriť podmienky na súčinnosť dodávateľov i maloobchodnej siete. A okrem toho má v sebe zabudované tvrdé normy antimonopolnej regulácie.
Jedna z nich, napríklad, obmedzuje získavanie ďalších predajných plôch obchodnými reťazcami ak je ich podiel v objeme viac ako 25 percent v hraniciach subjektu ruskej federácie, mesta, či rajónu.
Pre obchodné reťazce, ktoré v hraniciach federálneho subjektu RF, prevyšujú 25-percentnú normu, zákon platí od 1. februára. A pre tých, ktorí majú prevyšujúci podiel v hraniciach mestského okruhu, resp. rajónu sa termín účinnosti zákona presúva na 1. júl 2010.
Zákon tiež ustanovuje termíny splatnosti za dodaný tovar. Napr. tovar s dobou trvanlivosti do 10 dní musí byť uhradený najneskôr 10 dní od doby jeho prevzatia. Tovar s trvanlivosťou 10 – 30 dní musí byť uhradený najneskoršie do 30 dní od jeho prevzatia. Všetky alkoholické nápoje musia byť, napr., dodávateľovi uhradené do 45 dní po dodaní.
Zákon sa nekompromisne stavia aj k tzv. listovaniu tovarov. Bonusy za takúto službu ostávajú, avšak za zalistovanie nesmie byť dodávateľovi fakturované viac ako 10 percent z ceny tovaru.
Vláda tiež získala právo ustanovovať prípustné sociálne hraničné ceny na vymedzené druhy najnevyhnutnejších základných potravín.
Podľa analytikov vítajúcich prijatie tohto zákona zosilnená štátna regulácia odstraňuje nezmysly, na základe ktorých si obchodné reťazce tvorili až polovicu zisku. Ďalej tvrdia, že tieto pravidlá umožnia vyššiu priezračnosť trhu.
Podľa RIA Novosti, 1. februára 2010