04.8.2012 10:55:06

Nový zákon o malom a strednom podnikaní

MOSKVA, 8. júna 2007 -  RIA Novosti. Štátna duma (parlament) prijal v prvom čítaní návrh zákona o rozvoji stredného a malého podnikania, ktorý po prvý raz v Rusku v legislatívne zavádza tejto pojem.

Návrhom zákona sa určuje, že rozvoj malého a stredného podnikania je výsledkom formovania štátnej politiky. Dokument určuje dve kritériá,  podľa ktorých patria firmy do kategórie malého a stredného podnikania.

Prvým kritériom je počet zamestnancov. AK v podniku pracuje nie viac ako 15 zamestnancov, patrí do kategórie mini podnik. Za malý podnik sa považuje firma, v ktorej pracuje od 16 do 100 ľudí. Stredný podnik je ten, ktorý zamestnáva do 101 do 250 pracovníkov.

Druhým kritériom klasifikácie sú tržby podniku bez vplyvu dane z pridanej hodnoty a bilančná hodnota aktív za kalendárny rok. Normu týchto kritérií bude určovať pre každú kategóriu malých a stredných podnikov vláda Ruskej federácie.

Návrh zákona predpokladá rozdelenie kompetencií v oblasti podpory malého a stredného podnikania medzi orgánmi štátnej správy centrálnej, regionálnej a miestnej úrovne. Predpokladá sa vytvorenie špeciálnych poradných orgánov pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Orgány štátnej správy môžu malé stredné podnikania podporovať finančne, majetkovo, informačne, v oblasti zahraničného obchodu,  vzdelávania či rekvalifikácie.