14.9.2018 08:16:54

Nové fakty vyvrátili verziu o „astronautoch-diverzantoch“

Zdroj v raketovo-kozmického odvetvia uviedol, že nové údaje o situácii s otvorom na kozmickom „Sojuze MS-09“ vyvracajú verziu o „astronautoch-diverzantoch“.

Zdroj RIA Novosti oznámil, že čidlá Medzinárodnej kozmickej stanice zachytili neveľký pokles tlaku už niekoľko dní predtým, ako na lodi našli dieru. Pokles tlaku v rozmedzí 0,5 mm ortuťového stĺpca za hodinu sa považuje za prípustný, preto na to spočiatku nereagovali.

Dva-tri dni pokles tlaku pribúdal. V noci 30. augusta bol zaznamenaný pokles o 0,8 mm ortuťového stĺpca. Kozmonauti v tom čase spali.

Zdroj vysvetlil, že konanie „astronautov-diverzantov“ by spôsobilo razantný pokles tlaku hneď po tom, ako vrták prejde plášťom lode. Takže „omnoho pravdepodobnejšou, založenou na existujúcich faktoch, sa vidí verzia, že hermetickú výplň diery urobenej ešte na Zemi začalo postupne vycuciavať do kozmu až do chvíle ako sa diera úplne neotvorila“.  

Podľa vz.ru, 14. 9. 2018