04.8.2012 10:55:06

Nórsko otvorilo hranicu s Ruskom

Rusko a Nórsko sa dohodli o bezvízovom režime vstupu na územie partnerskej krajiny pre obyvateľov pohraničných oblastí. Znamená to, že obyvatelia 30 kilometrovej pohraničnej zóny každého štátu môžu neobmedzene prechádzať hranicu a do 15 dní sa nachádzať v pohraničnej zóne susednej krajiny.
Nová dohoda je rozšírením doterajšieho stavu platného tri roky, v rámci ktorého mohli voľne prechádzať hranicou občania, žijúci v jej trojkilometrovej zóne.
Nórsko je týmto opatrením prvou krajinou Schengenského priestoru, ktorá Rusom dokázala, že kde je partnerská vôľa, tam je aj partnerská cesta.
V. Mikunda podľa Hlas Ruska, 30. máj 2012