04.8.2012 10:55:06

Nominácia Pussy Riot na Sacharovovu cenu je neúctou voči súdu

Európsky parlament nominoval Pussy Riot na Sacharovovu cenu za slobodné myslenie. Ruské ministerstvo zahraničných vecí považuje tento krok za pokus o zasahovanie do práce ruských súdov a o snahu spochybniť súdom vynesený verdikt.
Aktivity Pussy Riot podľa neho „nijako nesúvisia s otázkami slobody myslenia“, sú prejavom neúcty k pamiatke Sacharova a neúctou „k miliónom pravoslávnych veriacich“.
Podľa Hlas Ruska, 25. september 2012