05.5.2016 20:41:27

Noční vlci, ďakujeme vám!

Noční vlci na Slavíne
Noční vlci na Slavíne

 

V stredu 4. mája sa cez poľskú nepriazeň opäť vedeli dostať potomkovia ruských bohatierov, ktorí nám pred 71. rokmi priniesli vytúženú slobodu a mier. Skupina ruských motorkárov Noční vlci im na Slavíne položila obrovskú kyticu karafiátov.

 

Pri tejto príležitosti sa slova ujal vedúci skupiny motrokárov Andrej Bobrovskij: „Z celej duše sa chcem poďakovať slovenskému národu za jeho otvorenosť, za jeho dušu, za to, ako nás tu prijímate, za to, že si pamätáte svoje dejiny a za to, že nedovolíte zabudnúť na toto veľké hrdinstvo ľudstva.

Na tomto mieste ležia tisíce vojakov, ktorí bez zaváhania dávali svoj život za budúcnosť svojich detí, za budúcnosť národa, za budúcnosť štátu. My, vnuci, pravnuci sa dnes chceme pokloniť tomuto nesmierne veľkému hrdinstvu vojaka.

Za seba i za motorkárov klubu Noční vlci zodpovedne vyhlasujeme, že nedovolíme zaniknúť tento veľký sviatok, toto veľké víťazstvo. Každoročne budeme prichádzať na toto miesto so spomienkou, venovanou týmto veľkým a jednoznačne hrdinským ľuďom.

Za motoklub Nočných vlkov hovoríme – toto je naše víťazstvo! Spolu sme sila! Hlboko sa vám klaniam.“

V ďalšom sa prítomným prihovoril veľvyslanec Ruska na Slovensku Alexej L. Fedotov: „Veľmi dôležité je to, že sme sa tu dnes zišli aj takto neformálne. Zišli sme sa tu na volanie duše... a stalo sa to možným len vďaka tomu, že motorkári Noční vlci prekonali prekážky, ktoré sa im kládli na trase, no prekonali ich aj vďaka spoločnému úsiliu členov klubu z Ruska, zo Slovenska, z Bieloruska, Poľska, Česka...

Myslím, že tí, ktorí venovali svoj život za našu slobodu by sa dnes mohli pýšiť z takých vnukov a takých pravnukov, ako sú títo bojovníci za pamäť a úctu tomu, čo dokázali ich predkovia...

Myslím si, že to, čo robia všetci Noční vlci, to je ochrana našich spoločných dejín..., no a oto nám dovoľuje s istotou pozerať do budúcnosti.“

 

Zaznamenal V. Mikunda