08.1.2019 11:41:47

NI: Vojna USA v Afganistane je v slepej uličke

The National Interest uverejnil článok o účasti USA v ozbrojenom konflikte na území Afganistanu. Hovorí sa v ňom, že vyvedenie amerických vojsk z tohto územia je správnym rozhodnutím, nakoľko politika Washingtonu zašla pri afganskom konflikte do slepej uličky.

V článku sa uvádza, že Trump je rozhodnutý vyviesť vojská USA z Afganistanu, aby ukončil „prehratú vojnu“. Washington pri tom nemá žiť ilúziami ohľadne ďalšieho vývoja v štáte. Autor pri tom spomína na prosovietsky režim Mohameda Nadžibuláha, ktorý padol tri roky po odchode vojsk ZSSR zo štátu.

Politika zmeny stratégie v Afganistane vraj umožnila len zvýšiť počet bômb zhodených na Afganistan. A uvádza sa citát predsedu zboru náčelníkov štábov J. Dunforda, že v Afganistane „niet vojenského riešenia“. Lebo sto tisíc amerických vojakov dokázalo len „zmierniť“ najnebezpečnejšie oblasti Afganistanu. Po tom, ako sa títo vojaci vrátili domov, „Taliban znovu obsadil tieto oblasti,“ hovorí sa v článku.

„Spojené štáty tratia na Afganistan obrovské prostriedky, vykrucujúc sa z toho „malou krvou,“ a Washington vo vojne, ktorú vedie 17 rokov, predsa len prehráva,“ uzatvára autor článku. Jednou z metód boja s terorizmom v Afganistane je podľa neho uzatvorenie dohôd so susednými štátmi, tu by však USA museli ísť na kompromisy.       

Podľa kp.ru, 8. 1. 2019