19.2.2018 22:10:28

Nemecko prekvapili plány USA zaviesť proti nemu sankcie

 

Americké  ministerstvo obchodu sa predviedlo, že USA v ekonomických otázkach nemajú ani spojencov, ani protivníkov. Majú len vlastné záujmy.

 

Ministerstvo totiž navrhlo prezidentovi Donaldovi Trumpovi zaviesť clá na zahraničných dodávateľov hliníku a ocele. Import tejto produkcie vraj dosiahol také rozmery, že „hrozí zničiť národnú bezpečnosť“, porátali si americké úrady.

Variantmi riešenia sú clá vo výške 53 % na dodávky ocele z Ruska, Číny, Indie, Brazílie a ešte z ôsmich neeurópskych štátov. Alebo 24-percentné, ale plošne na všetky štáty sveta.

V prípade hliníka je návrhov ešte viac, vrátane do 86 percentnej kvóty z minuloročného exportu do USA.

Takýto obrat vyvolal negatívnu reakciu v Nemecku, mimochodom v poradí 7. štátu sveta vo výrobe oceli. V SRN považujú možné zavedenie ciel za hrozbu normám WTO a spravodlivého trhového obchodu. Z úst expertov už zaznel aj pojem – „trestné tarify“.

Pochopiť logiku USA je tu jednoduchšie, ako logiku Nemecka. Američania vidia len svoj záujem a tak konajú ako chcú bez obzerania sa na kohokoľvek. Ich opatrenia sú nasmerované na zníženie závislosti USA na dovoze ocele a hliníka a na stimuláciu vlastnej výroby. Nemecko zase volá po celosvetovej spravodlivosti, po obchode podľa pravidiel WTO a bez potláčania záujmov ktorejkoľvek strany. Preto nechápe, ako môže byť „nejaký export“ (v tomto prípade ocele) hrozbou pre „národnú bezpečnosť“.

Lenže ak ide o zjemnenie sankcií voči Rusku, tak „maska ochrancu voľného obchodu“ je v momente preč. Ministrovi zahraničia Sigmarovi Gabrielovi stačilo len zakoktať o postupnom odstraňovaní sankcií voči Rusku, v momente sa ocitol pod paľbou kritiky nemeckých politikov.

Zdá sa, že nie všetci si pamätajú zlaté pravidlo: správať sa k iným tak, ako si želám, aby sa iní správali voči mne.

Podľa ria.ru, 19. 2. 2018