25.8.2014 20:10:48

Nemecko: od víťazstva nad Rímom do kolónie USA

Po povojnovom rozdelení Nemecka na dva nemecké štáty západnú časť znásilnili okupanti-spojenci a východná pripadla Sovietom. Sovietsky zväz ešte neskončil, no jeho predstavitelia blahoslavili Nemcov na zjednotenie a sľúbili, že z územia NDR vyvedú svoje vojská. Fakticky nikam pretože byty pre bezdomovcov s výložkami štát nemal.


Originál:  http://www.pravda.ru/world/europe/european/25-08-2014/1220153-sovereign_germany-0/

Podľa pravda.ru, 25. august 2014