15.6.2015 12:35:47

NATO už zverejňuje zoznamy štátov, ktoré ide so svojimi základňami okupovať. No Slovensko medzi nimi nie je! Ešte stále neveríte zmyslu našich protestných zhromaždení?

Ďalšie protestné zhromaždenie Proti základniam NATO na našom území sa uskutoční vo štvrtok 18. júna o 17.00 hod. na Hviezdoslavovom námestí. Príďte a dozviete sa to tom viac. Podstatne viac! Pretože slovenské verejnoprávne médiá o týchto témach neinformujú, skôr podstatu ich zmyslu zatajujú, nedopovedajú alebo aj rovno prekrúcajú.

Nezabudnite, jediným verejným a otvoreným informačným prostredím Slovenska sú zhromaždenia proti cudzím vojenským základniam na Hviezdoslavovom námestí.

Byť základniam NATO na Slovensku znamená - byť bábkou USA.

Vyzývame všetky bábky aby sa už konečne chlapsky priznali, o čom boli všetky ich ciele v novembri 1989!!!

redakcia