28.1.2019 20:03:11

NATO o bezprecedentných možnostiach ruského loďstva

Obranný college NATO zanalyzoval vojensko-námornú politiku Ruska, stav vojenského námorníctva a vyhlásil, že ruské vojenské námorníctvo „disponuje bezprecedentnými možnosťami“, tie sú však nasmerované len na obranu štátu.

Autor referátu, britský analytik Richard Connolly vyhlásil, že najdôležitejšou črtou ruskej vojensko-námornej politiky „nie sú zbytočne ambiciózne plány riešenia sporov vo svetových oceánoch,“ ale „stavanie si reálnych úloh pre svoje námorníctvo,“ píše RT.

Vojenská námorná doktrína Ruska je podľa neho významný dokument, jeho ciele „sú zväčša reálne,“ nakoľko „sa opierajú na využitie raketových komplexov dlhého dosahu a nie na výstavbu obrovských hladinových plavidiel“.

Connolly poznamenal, že Rusko kladie dôraz na rozvoj námorníctva, ktoré dokáže zničiť ciele na území protivníka. Vojenské námorníctvo zohráva veľkú rolu pri zadržiavaní atómovej hrozby a zdolávaní amerických plánov „bleskového globálneho úderu“, dodal.

Podľa jeho názoru, ruské námorníctvo bude vďaka svojej raketovej výzbroji ešte dlho silnejšie ako čínske, bez ohľadu na jeho program prioritnej výstavby vojenského námorníctva.

„Ak máme porovnávať Rusko s Čínou, tak schopnosti ruského vojenského námorníctva nanášať raketové údery z ďalekého dosahu proti hladinovým a pozemným cieľom, sú pravdepodobne vyššie a v najbližšie roky zrejme ešte narastú,“ podtrhuje Connolly.

Správa obranného college NATO poukazuje na to, že vojenské námorníctvo Ruska „teraz disponuje bezprecedentnými možnosťami nanášať na pozemné ciele nestrategické údery s použitím atómových i konvenčných zbraní“. Námorníctvo to dosiahlo vďaka raketám kaliber, vďaka modernizácii ešte sovietskych hladinových lodí a ponoriek a vďaka výstavbe nedávno vybudovaného loďstva.

Expert sa nazdáva, že súčasné ruské loďstvo disponuje väčšími možnosťami na operácie proti cieľom na území protivníka, ako sovietske oceánske loďstvo v období rokov 1956-1985. Ruské vojenské námorníctvo dnes okrem toho dokáže reagovať „na omnoho širší okruh“ nepredvídaných hrozieb, ako pred desaťročiami.

„V rámci vojenskej námornej doktríny je konštatovaná nevyhnutnosť upevnenia si Ruskom štatútu „veľkej námornej mocnosti,“ pretože silné námorníctvo to potrebuje na zachovanie vedúceho postavenia v multipolárnom svete,“ konštatuje britský expert.  

Podľa vz.ru, 28. 1. 2019