12.11.2018 16:56:02

NATO neplánuje rozmiestniť atómové zbrane po Európe

Predstaviteľ aliancie Jens Stoltenberg opäť vyzval Moskvu na dialóg s Washingtonom o ZRKSD a v Berlíne vyhlásil, že NATO sa nechystá rozmiestniť rakety s atómovými hlavicami na území Európy.

Čo však majú USA dialógom s Ruskom dosiahnuť, to Stoltenberg neupresňuje. Ako človek falšujúci podstatu obsahu Zmluvy o RKSD klame, že „rozmiestnenie Ruskom rakiet ohrozuje ZRKSD“. A akoby to podporoval dôkazom, tak tvrdí, že „počas mnohých rokov Rusko konštruovalo a vyrábalo nový systém: SSC-8 (podľa ruskej klasifikácie – 9M729). Tieto rakety sú mobilné a ťažko sa sledujú, môžu niesť atómovú nálož, čo znižuje prah rozpútania atómového konfliktu.“

Stoltenbergovým problémom je však to, že silou mocou chce raketu ďalekého dosahu 9M729 radiť medzi nosiče, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o RKSD, čo je obsahový i logický nonsens.

Prečo nechce priznať farbu a povedať, že Rusko skonštruovaním svojich „Kalibrov“ eliminovalo všetky výhody, ktoré Spojeným štátom Zmluvou o RKSD venoval zradca Gorbačov? Nie je totiž pre nikoho tajomstvom, že USA by ich práve týmito novými rokovaniami s Ruskom nahradili inými.

Vystúpenie zo Zmluvy o RKSD oznámil D. Trump 22. 10. 2018.   

V. Mikunda s využitím kp.ru z 12. 11. 2018