22.1.2019 16:48:32

Nasadenie Slovenských brancov na pomoc obyvateľom

SB, január 2019
SB, január 2019

Vo štvrtok 17. 1. 2019 dostali sily Slovenských brancov rozkaz týkajúci sa pohotovosti v krízovej situácii. Vznikla kvôli obrovskému množstvu snehu na severe Slovenska, dala zabrať obyvateľom obcí Oravská Lesná, Novoť a ich okolia. Snehová kalamita spôsobila zasypanie domov, vlakových staníc, áut, obchodov i komunikácií. Pod náporom snehu sa lámali strechy a v domoch ostali ľudia odrezaní od okolitého sveta.

Vzhľadom na bezbrannosť obyvateľov si situácia vyžiadala pomoc nasadenia síl Slovenských brancov, Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany. Jednotky boli v pomerne krátkom čase zmobilizované, jednotlivé družstvá vytvorené a nastúpené pomáhať občanom tak, ako bolo občanom našej vlasti prisľúbené. „V časoch miernych pomáhame, v časoch ťažkých bránime.“ Týmto domobrana opäť dokázala svoju opodstatnenosť v našej krajine a poukázala nielen na svoju pripravenosť, ale najmä na ochotu pomôcť tam, kde je sú Slovenskí branci potrební.

Vysoké snehové záveje, spod ktorých vykúkali len strechy domov, boli veľmi nebezpečné, vzhľadom na padajúci sneh, ktorý mohol hocikedy a komukoľvek ublížiť. Ľudia mali odhrnuté len úzke cestičky od svojich domov k hlavným komunikáciám, ba niektorí ani to. Medzi hlavné ciele SB patrilo sprístupnenie vlakových staníc a hlavných komunikácií, zavalených tonami snehu. Pomoc bola poskytnutá najmä starším občanom zasypaných vo svojich domovoch, bez prístupu k potrave, drevu, a teda často jedinému zdroju tepla v dome, prípadne aj k nutným liekom. „Pomohli sme tak, ako nám česť a povinnosť kázali. Pomohli sme na vlastné náklady, zasiahli sme bez nároku na odmenu, lebo spolupatričnosť je základnou vlastnosťou národa,“ vybrali sme zo slov hlavného veliteľa Slovenských brancov Petra Švrčeka. 

Barbora Vojtelová