23.12.2018 12:31:19

Naša delegácia vo východnej Ghutte v Sýrii (video)

Delegácia, vedená Jánom Čarnogurským v Sýrii. Video: https://www.youtube.com/watch?v=B3jDbQFPADw&feature=youtu.be 

youtube.com