26.1.2021 13:29:03

„Náš život, mamička, je horší ako psí.“

Sovietski civilisti strážení nemeckými vojakmi na stanici Koveľ pred odsunom do Nemecka v r. 1942
Sovietski civilisti strážení nemeckými vojakmi na stanici Koveľ pred odsunom do Nemecka v r. 1942
(foto: AM)


V Nemecku zahynul každý druhý sovietsky ostarbeiter. (armadnymagazin.sk)

 Písomne sa o ich situácii zmienil železničiar Adam Schmidt z Essenu: „…v polovici roku 1941 prišli prví robotníci z Poľska, Haliče a západnej Ukrajiny. Dopravení boli do Essenu v nákladných vagónoch, predurčených na prepravu zemiakov, stavebných materiálov a dobytka. Využití mali byť v Kruppových fabrikách.

Vagóny boli nimi preplnené. Považoval som za neľudské prevážať ľudí v takýchto podmienkach. Bolo ich tam toľko natlačených, že sa nemali ako pohnúť. Dozorcovia z Kruppových závodov si všímali len to, aby robotníci čo možno najrýchlejšie nastupovali a vystupovali z vagónov… ľudí tlačili, gniavili a vôbec, správali sa voči nim ako ku zveri… Na vlastné oči som videl, ako chorých ľudí, ktorí sa ledva hýbali, a často to boli ľudia s chorými nohami, so zraneniami, nútili pracovať. Veľakrát sa dalo vidieť, že títo ľudia sa i sami ťažko hýbali…“

Civilistom z obsadených území ZSSR nacisti predurčili osud už pred agresiou. V prvom rade išlo o osud pracovného zdroja. Dobrovoľne sa presťahovať do Nemecka nešlo: ľudí lovili a hnali do Ríše násilne. Obrovský propagandistický ťah Nemecka nezafungoval. Klamstvo propagandy odhaľovali všetci, ktorí mali vzťah k tragédii „východných otrokov“: ostarbeiteri, radoví Nemci a dokonca aj samotní nacistickí zločinci.

Do Nemecka bolo odsunutých 5 269 513 sovietskych ľudí (takmer ako celá dnešná SR). Na nútených prácach z nich zomrelo 2 164 313.


Čo povedal počas Norimberského tribunálu ríšsky minister zbrojnej výroby Albert Speer?

„Nazdávam sa, že v momente, ako som prijal svoju funkciu, čiže vo februári 1942, boli už realizované všetky porušenia medzinárodného práva, ktoré sa mi dnes kladú za vinu… Robotníkov vo väčšine prípadov odsúvali do Nemecka proti ich vôli. Vedel som, že neprišli do Nemecka na vlastné želanie. No v prvom období, do jesene 1942, som vynakladal všetko úsilie na to, aby takýmto spôsobom prišlo do Nemecka čo možno najviac pracovnej sily.“

 

Herman Göring, splnomocnenec na realizáciu štvorročného plánu. Vystúpenie na porade „O využití pracovnej sily“ 7. 11. 1941:

„Rus je nenáročný, preto sa dá ľahko prestravovať bez viditeľného narušenia našej potravinovej rovnováhy. Netreba ho rozmaznávať alebo priúčať na nemeckú stravu.“


Vladimír Mikunda podľa nuremberg.media, 11. 1. 2021