04.8.2012 10:55:06

Nárast ruského HDP v 1. štvrťroku dosiahol 3,1 oproti 2,9 plánovaným percentám

Z uvedeného vyplýva, že celoročný (2010) nárast HDP Ruska by mal dosiahnuť 5,2 percenta (v porovnaní s rokom 2009).
V roku 2009 bol zaznamenaný pokles HDP o 7,9 percenta.
Vzgljad.ru 8. september 2010