04.8.2012 10:55:06

Nákazlivý optimizmus

Veľmi optimistický predpoklad rastu ruského HDP vyslovila na rok 2010 Bank of America. Jej 7-percentný predpoklad (donedávna predpokladala rast 5 %) už nie je „rastom“, ale skôr „skokom“. Podľa jedného z jej riaditeľov v tomto roku to môže byť najväčší skok na svete.
Hlavným motorom rastu ruského HDP vraj zostane export surovín, ktorý bude stále ziskovejším kvôli rastu cien ropy. A tá bude zase poháňaná stále zvyšujúcim sa dopytom. Ďalším z radu „motorov“ rastu je snaha podnikov obnoviť si svoje tovarové a surovinové zásoby.
Pri takomto tempe ozdravovania môže ruská ekonomika dosiahnuť predkrízovú úroveň už v prvej polovici roka 2011. Podľa Bank of America ruský HDP narástol už v tomto štvrťroku o 6,5 percenta. Americká banka však prináša aj iné pozitívne údaje, domáca spotreba narástla vo februári o 1,3 percenta (v porovnaní s predchádzajúcim rokom) a tento rast badať už druhý mesiac. Ďalším, že konečne sa zastavil aj rast nezamestnanosti, jeho februárová úroveň je 8,6 percenta. A nakoniec aj pokles rastu inflácie.
Kvôli zvýšeniu objektivity treba povedať, že Bank of America nie je vo svojom predpoklade osamotená. Lebo už pred ňou predpokladala rast 6,5 percenta bank Morgan Stanley. Aj keď ona tieto údaje opierala skôr o príliš nízku a krízou posunutú základňu roka 2009.
Svetová banka Rusku na tento rok predpovedá 5 - 5,5 percentné, MMF 3,9 percentné a ratingová agentúra Fitch Ratings 4,5 percentné zvýšenie rastu HDP.
-vmi-, podľa vzgljad 9. apríla 2010