04.8.2012 10:55:06

Najskôr spoločná mena a potom?

Prvý podpredseda ruskej vlády Igor Šuvalov na ekonomickom fóre krajín SNŠ neočakávane vyslovil zámer už v najbližšom období iniciovať na území spoločenstva vytvorenie principiálne nových valutových inštitútov.
Konkrétne ide o spoločnú menu. Najskôr pre colnú úniu Ruska, Bieloruska a Kazachstanu a neskoršie aj pre ďalšie krajiny SNŠ. Povedal, že hneď za tvorbou spoločného ekonomického priestoru musí nasledovať aj vytvorenie spoločného menového priestoru. Druhou významnou črtou novej architektúry spoločného ekonomického priestoru sa podľa Šuvalova stane harmonizácia s legislatívou EÚ.
– Toto je nesmierne dôležité, pretože naším záujmom je kráčať v smere vytvorenia spoločného ekonomického priestoru s EÚ.
Podľa evrazia, 5. marec 2010