04.8.2012 10:55:06

Najlepšie knihy pre tínedžerov

Ruskí tínedžeri vo veku od 10 do 16 rokov vyberali najlepšie diela umeleckej i náučnej literatúry. Podľa špecialistov deti očakávane vyberali to, čo ich "trápi". Medzi nespochybniteľných lídrov sa síce dostali dve súčasné poviedky, lenže aj tie predbehol seriózny historický román.
Prvé miesto a 250 tisíc rubľov si získal román „Oblačný pluk“ (voľný preklad) od Eduarda Verkina z Ivanova. Druhé miesto a 150 tisíc rubľov získala poviedka v rozprávaniach „Shakespearovi sa o tom ani nesnívalo“ (voľný preklad) bieloruských autorov Andreja Žvalevského a Jevgénii Pasternak. Tretie miesto získala spolu so 100 tisíc rubľami Irina Kostevič z Kazachstanu za poviedku „Už dva roky mám 14“ (voľný preklad).
Z náučných diel postúpili do finále štyri, no podľa organizátorov v priemere si všetky zaslúžili vyššie ocenenie, ako témy so žánra science fiction.
Prvé miesto a 250 tisíc rubľov si vybojoval zborník poviedok „Historky, ktoré pošepkali stromy“ (voľný preklad) od Anatolija Orlova z dediny Ogoňky Anijevského rajóna na Sachaline.
Druhé miesto a 150 tisíc rubľov získal zborník poviedok „Tri májové bitky na zlatom poli“ (voľný preklad) z Holandska. Tretie miesto a 100 tisíc rubľov si vybojovala poviedka Petrohradčana Valerija Roňšina „Sedem historiek o sirovi Isaakovi Newtonovi“ (voľný preklad).
Dni.ru, 20. marec 2012 (výňatok)