31.1.2019 07:55:59

Nahliadli sme do rozprávkového sveta jedného z najvýznamnejších básnikov všetkých čias – Alexandra Puškina

Počas našej nedávnej návštevy Moskvy sme zavítali do niekoľkých múzeí, galérií a  výstavných centier. Navštívili sme aj Štátne múzeum Alexandra Puškina, jedného z najvýznamnejších ruských a svetových básnikov. Bola v tom menšia perlička. Mnohí naši čitatelia, ktorí navštívili Moskvu, určite boli aj v Puškinovom múzeu. Celá vec je v tom, že tých Puškinových múzeí je v Moskve viac…  

Mnohí Moskovčania a návštevníci zo všetkých kútov Ruska a zo zahraničia poznajú Štátne múzeum výtvarných umení Alexandra Puškina, jedno z najväčších múzeí v Rusku. Ale iba málo kto vie, že má aj svojho, takpovediac, „dvojníka“. Keď už sme pri tých perličkách: stačí v Rusku alebo v zahraničí povedať „Puškinovo múzeum“ a mnohí hneď budú vedieť, že ide o Štátne múzeum výtvarných umení Alexandra Puškina. Lenže tí lepšie informovaní vedia, že podobnými slovami sa označuje aj ďalšia inštitúcia – Štátne múzeum Alexandra Puškina, povedzme, „mladší brat“ vyše spomínaného múzea…

Je medzi nimi dosť veľký rozdiel a nejde iba o veľkosť múzeí. Štátne múzeum výtvarných umení Alexandra Puškina bolo otvorené 13. júna 1912. Jeho základom boli kópie antických sôch a mozaík a tiež odkúpená štátom od egyptológa Goleniščeva zbierka unikátnych starodávnych artefaktov. V súčasnosti je v tomto múzeu vyše tri tisíc mimoriadne vzácnych exponátov – maľby a sochy od najstarších období do našich dní.

„Mladší brat“

Ale jeho „mladší brat“ – Štátne múzeum Alexandra Puškina je čisto literárne múzeum, ktoré bezprostredne spojené s menom najslávnejšieho ruského básnika a venované jeho životu a tvorbe. Toto múzeum je centrálnym v komplexe viacerých múzeí a má päť filiálok:  Memoriálny byt Puškina v štvrti Arbat, podobný byt – múzeum básnika Alexandra Belého tiež na Arbate, Dom-múzeum spisovateľa Ivana Turgeneva na ulice Ostoženka, Dom-múzeum V. Puškina na ulice Stará Basmanná a Výstavný komplex na ulice Denežná /Peňažná/.

Hlavné múzeum sa nachádza vo veľkolepom architektonickom pamätníku zo začiatku XIX. storočia – statku rodiny Chruščových-Selezňových na ulice Prečistenka. Gardový práporčík A. Chruščov kúpil si túto usadlosť v r. 1814. Bola značne poškodená po rusko-francúzskej vojne v r. 1812 a po tom, ako vojska Napoleona obsadili a takmer zničili Moskvu. Nový majiteľ bol veľmi pohostinný človek a často usporiadal plesy, na ktorých, ako sa povrávalo, sa zúčastňoval aj samotný básnik Alexander Puškin.

Po ruskej revolúcii r. 1917 sa v tejto usadlosti vystriedalo viac inštitúcií: Múzeum hračiek, Literárne múzeum, Ministerstvo zahraničia, Vysoká škola východných krajín, slovanstva a a balkánskych štátov. A 5. októbra 1957 vládnym nariadením v usadlosti bolo vytvorené Štátne múzeum Alexandra Puškina, ktoré funguje aj dnes.

Dve múzeí na jednej stanici

Koncom januára sme navštívili „mladšieho brata“, pretože na návšteve „staršieho“ boli sme už viac razy. Pikantériou je, že sa oba „brata“ nachádzajú blízko jednej stanice metra – Kropotkinskaja. Ten „mladší“ susedí s veľkolepým Chrámom Krista Spasiteľa. Toto múzeum, dá sa povedať, palác vnútri vyzerá ešte príťažlivejšie, ako zvonka. Všetko sa tam zachovalo z puškinských časov – je to ako pred 200 rokmi.

Okrem príležitostných výstav sú tam dve stále expozície – „Puškin a jeho obdobie“ a „Rozprávky Puškina“. Expozícia „Puškin a jeho obdobie“ je umiestnená v 15 sálach. Bola otvorená v r. 1997, pri príležitosti 850. výročia prvej písomnej zmienky o Moskve a 200. narodenín Alexandra Puškina. Je tu všetko od prvých dní slávneho básnika: jeho detstvo, prvé básne, mladosť, osobné veci, portréty príbuzných, priateľov a slávnych osobností, rukopisy.

Práve tie rukopisy sú zvlášť príťažlivé. Môžete pozorovať riadky, ktoré napísal samotný Puškin. Urobili sme vyše 100 fotografií /v tomto múzeu môžete fotografovať všetko, čo len chcete – zdarma/. Pracovníčky múzea veľmi ochotne a podrobne nám rozprávali o živote a tvorbe slávneho básnika, jeho rodine a priateľoch, o vzácnych exponátoch. Videli, že nás zaujíma prakticky všetko.

Dozvedeli sme sa, že zbierka múzea sa stále rozširuje vďaka darom ľudí, predmetom, odkúpeným od zberateľov a na medzinárodných aukciách. Každá sála tejto expozície je venovaná určitej téme a rozpráva o tom alebo inom období života Puškina, hrdinoch jeho diel, o jeho priateľoch a tvorbe.

V prvých dvoch sálach sú väčšinou portréty cárov, vojvodov, vedcov, štátnych činiteľov a básnikov puškinského obdobia. Nasledujúce tri sály sú venované detstvu a mladosti básnika. Ďalšia rozpráva o tom, ako Puškin študoval na Cárskoseľskej škole. Ostatné sály sú venované tvorbe básnika a posledným rokom jeho života.

Rozprávky Puškina

Pred štyrmi rokmi, 13. januára 2015 sa zdvojnásobila expozícia „Rozprávky Puškina“: k  dvom sálam pribudli dve ďalšie. V prvých dvoch sálach sú prezentované rôzne predmety a domáce potreby, ktoré používali ľudia v tom období – a vlastne aj hrdinovia rozprávok Puškina. Tretia sála je plná ilustrácií k rozprávkam veľkého básnika. Štvrtá sála je to takpovediac detský raj, kde najmladší návštevníci sa môžu pohrať na ostrove Bujane, opísanom Puškinom v poéme „Ruslan a Ľudmila“, zoznámiť sa so svetom puškinských rozprávok, ich hrdinami.

Práve tieto štyri sály priťahovali našu najväčšiu pozornosť. Samozrejme, nie preto, že expozície v ostatných sálach boli menej zaujímavé. Vôbec nie. Celé múzeum je to zbierka ozaj unikátnych vecí. Ale ten rozprávkový svet nás predsa lákal najviac. A nebola to náhoda.

Celá vec je v tom, že naša občianska organizácia Slavica /Nitra/ už veľa rokov vydáva knihy ruských autorov v slovenčine. Na jar vydáme knihu rozprávok Alexandra Puškina – v ruštine a slovenčine. Bezpochyby táto kniha bude pekným darčekom nielen pre tých, ktorí ovládajú ruštinu, ale aj pre všetkých ostatných, ktorí sa ponoria do zázračného a nádherného sveta puškinských rozprávok. Zároveň si budú mať možnosť porovnať krásnu melodiku slovenčiny a ruštiny a všimnúť si príbuznosť dvoch slovanských jazykov.

Počas prípravy tejto originálnej knihy budeme spolupracovať so Štátnym múzeom Alexandra Puškina v Moskve, ktoré sme navštívili iba pre niekoľkými dňami. Túto knihu pripravuje vydavateľstvo Nitrava našej občianskej organizácie Slavica. Prirodzene budeme sa snažiť, aby tato kniha mala reprezentatívny vzhľad a príslušnú úroveň, veď v nej si čitatelia prečítajú rozprávky jedného z najvýznamnejších svetových básnikov všetkých čias – Alexandra Puškina.

Eugen Rusnák

HSP, 31. 1. 2019