13.12.2017 08:52:16

Náčelník Generálneho štábu v RTVS hovoril o Rusku ako o našom nepriateľovi, podľa oficiálneho stanoviska ministerstva obrany však takúto informáciu nie je možné uviesť

RTVS v jednej zo svojich nevyvážených relácii s názvom Večera s Havranom odvysielala diel, v ktorom vystúpil náčelník Generálneho štábu OS SR Milan Maxim. Partnerom v diskusii mu boli dve známe „hlasné trúby“ NATO, financované okrem iných zahraničných organizácií aj ambasádou USA, Jaroslav Naď zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku a bezpečnostný expert Peter Bátor z kancelárie prezidenta republiky. Zrejme aj pod vplyvom  vybraných hostí v relácii, sa stalo, že náčelník Generálneho štábu OS SR Milan Maxim na otázku, či má armáda zadefinovaného nepriateľa, proti ktorému sa špecificky pripravuje, odpovedal: „Hovoríme o Rusku,“ a následne spresnil, že „ozbrojené sily Slovenskej republiky sú pripravené brániť Slovenskú republiku proti napadnutiu vonkajšou, cudzou mocou.“

„My, vojenskí plánovači vychádzame v súčasnej dobe z hodnotenia NATO, ktoré hodnotí bezpečnostnú situáciu, hodnotí, kto by mohol byť predpokladaným útočníkom a z tohto my vychádzame.“

V súvislosti s deklarovanou informáciou a zisťovaním ďalších informácií o bezpečnosti, obrane a ochrane SR Ozbrojenými silami SR, požiadal Brig.gen.v.v. Ing. Mikuláš Regula ministerstvo obrany a GŠ OSSR o sprístupnenie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciam.

Jednou z požadovaných informácií bolo „Predloženie dokumentov, deklarujúcich v súčasnej politickej situácii aktéra najväčšieho ohrozenia pre SR.

Odpoveď  MO SR bola:

OS SR nemajú v pôsobnosti identifikáciu aktéra najväčšieho ohrozenia v súčasnej bezpečnostnej a politickej situácii. OS SR vo svojej stratégii a doktrínach vychádzajú z definície bezpečnostného prostredia, tak ako je to uvedené v Bezpečnostnej a Obrannej stratégii. Vojenska stratégia, ktorá na obe stratégie nadväzuje, definuje operačné prostredie v ktorom budú OS SR pôsobiť v kontexte hodnotenia bezpečnostného prostredia. Všetky tri stratégie boli schválené BR a vládou SR a sú dostupné pre verejnosť.

Pre účely krížového a situačného plánovania, OS SR vychádzajú zo spravodajských analýz príslušných zložiek, ktoré v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. ( Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nie je možné uviesť.

K odpovedi MO SR sa vyjadril  Brig.gen.v.v. Ing. Mikuláš Regula, ktorý informácie požadoval:

„Odpoveď na moju otázku som od náčelníka GŠ OSSR obdržal s dátumom podpísania 9. októbra 2017. Podľa vyjadrenia v odpovedi, buď náčelník GŠ OSSR klamal verejnosť, keď označil Rusko za nepriateľa našej armády, pretože sa k mojej otázke vyjadril…

“OS SR nemajú v pôsobnosti identifikáciu aktéra najväčšieho ohrozenia v súčasnej bezpečnostnej a politickej situácii“… alebo tým, že deklaroval Rusko ako nepriateľa našej armády, porušil Zákon č.215/2004 Z.z. – Zákon o  ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

HSP, 13. 12. 2017