21.1.2021 12:54:20

Nábor uchádzačov o štúdium na ruských vysokých školách v školskom roku 2021-2022

Študuj v Rusku!
Študuj v Rusku!
(foto: rcvkba.sk)


Vyhlasujeme nábor uchádzačov o štúdium na ruských vysokých školách v školskom roku 2021-2022 platené z prostriedkov federálneho rozpočtu Ruskej federácie.Konkurzu sa môžu zúčastniť občania Slovenskej republiky a ruskí krajania, ktorí trvalo žijú na území Slovenska (na základe povolenia na pobyt v SR a nie sú zaregistrovaní na území Ruskej federácie).

Tí, ktorí sa chcú zúčastniť výberového konania, musia vyplniť dotazník a prihlášku na webstránke: https://education-in-russia.com a k prihláške priložiť naskenované dokumenty podľa Zoznamu dokumentov uchádzača.

REGISTRÁCIA NA PORTÁLI JE OTVORENÁ OD 20. JANUÁRA.

K dokumentom v cudzom jazyku je potrebné priložiť úradný preklad do ruštiny.

Termín podávania dokumentov je presne od 20. januára do 20. februára vrátane.

Тí uchádzači, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie, budú mať štúdium hradené z prostriedkov federálneho rozpočtu Ruskej federácie.


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave