04.8.2012 10:55:06

Na Západ cez "slovinský most"

V Rusku sa na štvordňovej návšteve nachádza slovinský prezident Danilo Türk. Včera sa stretol s D. Medvedevom a z ich rozhovorov vyplynulo, že Rusko má v Európe ak nie ďalšieho spojenca, tak v najhoršom prípade partnera, schopného pozitívne vplývať na vzťah Ruska s EÚ a NATO.
Počas spoločnej tlačovej konferencie vyšli od slovinského prezidenta slová, ktoré z úst predstaviteľov bývalých socialistických krajín doteraz nepadli. Vyslovil sa, napríklad, aj za čo najrýchlejšie odstránenie víz medzi EÚ a Ruskom.
Treba povedať, že Slovinsko má skúsenosti z boja za odstraňovanie vízového režimu medzi EÚ a jeho bývalými juhoslovanskými spoluobčanmi. Minulý rok, hlavne z jeho iniciatívy, bol nastolený bezvízový styk so Srbskom, s Čiernou horou a s Macedónskom... Takže takýto skúsený „advokát“ bude Rusku len na úžitok.
Danilo Türk okrem toho navrhol aby sa vzťahy s Ruskom stali hlavným smerom zahraničnej politiky spoločnej Európy.
– Musíme uvažovať strategicky a dlhodobo, preto má pre celú EÚ partnerstvo s Ruskom strategický význam a musí mať najvyššiu prioritu, - povedal prezident.
V ďalšom D. Türk vyjadril potešenie, že po prvý raz po dlhom čase sa ruský prezident zúčastní rokovania rady Rusko – NATO. – Vkladáme do toho veľké nádeje. Chceme, aby sa rada Rusko - NATO stala stálym a efektívnym orgánom spolupráce.
V závere slovinský prezident upriamil pozornosť na pozitívnu rolu ruskej diplomacie pri riešení rôznych konfliktov. Ako príklad spomenul ruské snahy riešenia problému Náhorného Karabachu.
Pravda.ru, 18. november 2010 (krátené)