11.9.2014 19:14:06

Na Ukrajine sa vraj pripravuje obrovská technogénna katastrofa

Jednotky protichemickej ochrany, ktoré sú súčasťou zoskupenia junty, privážajú do rajónu Slavjanska priemyselné chemické látky. Hovorí sa o tom v správe rozviedky DĽR.


Podľa dostupných faktov, dnes 11. septembra 2014 o 12.30 hod. v rajóne sústredenia nacistov prišli pod zosilnenou ochranou dva 30-tonové cisternové nákladiaky. Na obale mali zodpovedajúce značky a varujúce symboly. Podľa expertov ide o silne jedovaté látky, ktoré môžu zasahovať dýchacie cesty až s následkom smrti.

Štáb Armády DĽR predpokladá, že fašisti plánujú provokáciu s imitovaním technogénnej katastrofy, z čoho následne obvinia ľudovú domobranu. No a to sa stane zámienkou na vstup jednotiek NATO.


 

Podľa evrazia.org, 11. september 2014