18.1.2019 10:00:47

Na Ukrajine navýšili pokutu za predaj ruských kníh

Rozširovanie papierovej produkcie, dovezenej z Ruska bez adekvátneho povolenia, sa odteraz bude trestať sumou až do 7500 dolárov.

Štátny výbor pre televíziu a rozhlas Ukrajiny navýšil sumu pokuty za prvý prípad porušujúceho predaja kníh. Doteraz to bolo 37 230 hrivien, čo je cca 1 300 USD a odteraz 41 730 hrivien (1400 USD). Ak sa priestupok stane druhýkrát, tak pokuta bude 50 minimálnych miezd – 208 650 hrivien (7 500 USD). Minulý rok sa to trestalo sumou 6 600 USD, uvádza stránka výboru.

V roku 2018 bolo spracovaných 27 protokolov o pokutách za dovoz ruských kníh na územie Ukrajiny. Celková suma pokút činila 1 005 000 hrivien, čo je cca 35 800 USD.

Niektoré knihy sa však na územie Ukrajiny nesmú priviezť napriek povoleniu. Ide napr. o „Veľkú encyklopédiu nožov sveta“, „Zbrane. Veľký ilustrovaný sprievodca.“, „Kniha o chutnom a vegánskom jedle“, a tiež antológia „Poézia strieborného veku“.

Podľa kp.ru, 17. 1. 2019