11.7.2018 17:16:44

Na Ukrajine na milióny hrivien pokutovali televíziu Inter za vysielanie koncertu ku Dňa víťazstva

Kyjevské úrady dodržali sľub potrestať nezávislé médiá za (podľa nich) „provokačný“ program.

V stredu 11. 7. 2018 Národná rada pre vysielanie televízie a rozhlasu pokutovala televíziu Inter sumou 4,046 miliónom hrivien, čo je v prevode vyše 154,4 tisíc USD. Dôvodom bolo, že televízia dňa 9. mája odvysielala slávnostný koncert „Jedno víťazstvo pre všetkých“.

„Národná rada pre vysielanie televízie a rozhlasu prijala rozhodnutie pokutovať televíziu Inter sumou 4,046 milióna hrivien za koncert, ktorý vysielateľ vysielal 9. mája pri príležitosti Dňa víťazstva nad nacizmom. Rozhodnutie bolo prijaté jednohlasne,“ informovalo ukrajinské médium „Liga“.

Z ukrajinských médií vyplýva, že členovia Národnej rady... dospeli k presvedčeniu, že počas koncertu sa jeho prostredníctvom „rozpaľovala nenávisť“.  

Televízia Inter bola tvrdo kritizovaná, že počas koncertu 9. mája jeho moderátori neraz vyzývali ukrajinských občanov, aby pamätali na hrdinstvo dedov a pradedov, ktoré dosiahli počas Veľkej vlasteneckej vojny a aby nedelili Víťazstvo na svoje a cudzie.

Tieto slová si však predstavitelia súčasnej kyjevskej moci a miestni nacionalisti neosvojili. Tí koncert považovali za provokáciu, ktorá „nezodpovedá duchu ukrajinského vlastenectva“.   

Podľa kp.ru, 11. 7. 2018