14.1.2021 12:37:15

Na Slovensku úspešne odštartoval 15. ročník celonárodnej súťaže Ruské slovo

Snímka z minulých ročníkov
Snímka z minulých ročníkov
(foto: rcvkba.sk)


Ruské slovo je už tradičný projekt, ktorý každoročne organizuje Zväz Rusov v Košiciach.Súťažnou témou v tomto roku je – Družná rodina! V súvislosti s epidemiologickou situáciou sa krajské výberové kolá konajú vo formáte online.

Účastníci podujatia súťažia v týchto nomináciách: prednes poézie a prózy, sólový a zborový spev. Vekový diapazón súťažiacich je od 6 do 20 rokov. Vystúpenia hodnotí odborná porota. Na víťazov v každej kategórii čakajú diplomy a ceny.

Pripraviť sa na súťaž a zúčastniť sa jej ešte nie je neskoro!


Rozvrh súťažných kôl:

Košice 14.01.2021

Prešov 15.01.2021

Michalovce 27.01.2021

Vráble 28.01.2021

Bratislava 29.01.2021


Nahrajte svoje vystúpenie na YouTube a pošlite ho na e-mail vašich koordinátorov.

Tešíme sa na vašu účasť!Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave