22.5.2020 19:52:17

Na Slovensku sa konali Hodiny Víťazstva

Historické zábery z Bratislavsko-Brnianskej operácie (ofenzívy)
Historické zábery z Bratislavsko-Brnianskej operácie (ofenzívy)
(foto: zdroj: rcvkba.sk)


Na Slovensku sa konali Hodiny Víťazstva organizované pre slovenskú mládež, ktorá sa učí ruský jazyk.

 Hodiny Víťazstva je spoločný online projekt Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave a Ruského centra Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry. 

Účastníkmi otvorených hodín v máji boli poslucháči kurzov ruského jazyka RCVK, študenti strednej školy v Leviciach a bilingválneho gymnázia I. Horvátha v Bratislave. 

Online hodiny boli obohatené o fotomateriály a videomateriály – archívne dokumenty, ktoré odtajnilo Ministerstvo obrany Ruskej Federácie pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Bratislavy. 

Osobitná pozornosť bola venovaná stránkam histórie Slovenského národného povstania, Bratislavsko-Brnianskej ofenzívnej operácii Červenej armády pri oslobodzovaní Bratislavy a úlohe Dunajskej vojenskej flotily. 

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave