30.4.2014 20:57:52

MZV RF: konanie ozbrojencov v Sýrii dosiahlo bezprecedentnú úroveň násilia

Ministerstvo zahraničných vecí Ruska sa domnieva, že činnosť nezákonných ozbrojených zoskupení voči civilnému obyvateľstvu Sýrie dosiahla bezprecedentnú úroveň násilia.

Moskva vyzýva „všetky sily majúce vplyv na priebeh udalostí v Sýrii, zaujať jasnú a nedvojzmyselnú pozíciu v úsilí čo najrýchlejšieho ukončenia krvavého ozbrojeného konfliktu v tejto krajine a jeho vyriešenia pomocou dialógu bez vonkajšieho zasahovania“.

Podľa Hlas Ruska, 30. apríl 2014