17.9.2014 06:49:21

Mozgovoj skritizoval vytvorenie spoločného velenia Novoruska

Veliteľ domobraneckej brigády Alexej Mozgovoj skritizoval reakciu vedenia republík Novoruska na prijatie zákona o štatúte Donbasu v Kyjeve a aj spôsob vytvorenia spoločného riadenia ozbrojených síl Novoruska.

"Rozhýbali a poponáhľali sa naši páni pri riešení otázky o vytvorení rezervácie pre inak mysliacich (takto nazýva územie s "osobitým štatútom"). Dnešné vyhlásenie pána Plotnického o súhlase LĽR s Porošenkovým zákonom nie je ničím iným, ako vyvesenie bielej zástavy! Ibaže páni "vedúci republík" zabúdajú, že skončili časy, keď sa takéto riešenia dali prijímať bezopustenia svojich kancelárií, bez akceptácie vôle ľudu", - hovorí sa v ozname Mozgového, šíriacom sa po sociálnych sieťach.

"V žiadnom prípade nechcem vnášať rozkol, ako tvrdia niektorí činitelia. Naopak, chcem spoločnosť konsolidovať okolo jednej myšlienky a cieľa, ktorý si vytýčil samotný ľud. No takýto druh dohôd nejde na prospech nášmu boju proti fašizmu a ním vykŕmeného oligarcha. Takýmto spôsobom sa vytvárajú všetky podmienky a možnosti na tiché zmierenie sa a zničenie Novoruska. Novorusko je teraz pre nás - nielen obyčajným územím s takýmto názvom, predovšetkým je to šanca na postavenie si skutočnej ľudovej moci s rozvinutým hospodárstvom regiónu. Po toľkých rokoch tlaku a ponižovania ruského sveta sme jednoducho povinní postaviť dnes bodku za vysmievaním sa ľudu!", - hovorí sa vo vyhlásení.

"Druhá nejednoduchá otázka dneška je vytvorenie spoločného vojenského riadenia. Pripomeniem, vojenská rada nebola doposiaľ zvolaná!  Mnohí velitelia sa jednoducho obávajú, že po tomto sa stanú vyhnancami, zbavení aspoň akého-takého zabezpečenia. Dúfam, že všetci pochopia čo je to zostať bez tylového zabezpečenia. Náš zväzok až teraz začal dostávať všetko nevyhnutné a v tom množstve, bez čoho sa jednoducho nedá na fronte existovať (dodáva, že "to je odpoveď tým, ktorí ma obviňujú z častých ciest do Ruska - iba vďaka nim sa mi podarilo na priamo kontaktovať dodávateľov humanitnej pomoci)".

"Jednostranné vytvoreé riadenie a ustanovenie vrchného veliteľa bez účasti všetkých veliteľov zväzkov nie je ničím iným, ako práca s náskokom. Len aby nemohla byť zvolaná čestná a už dávno nevyhnutná vojenská rada", - myslí si veliteľ domobrancov.

"V skutočnosti sa boj iba začína! Mnohí radoví domobranci skladajú ruky a strácajú nádej, keď vidia všetko toto blato. Nesmiete! Nesmiete predčasne pochovávať seba a ani ideu! V kanceláriach sú prefíkanci, no pravdu máme my!", - vyhlásil.

Poznámka: V pondelok 15. 9. mnohí velitelia domobrany Doneckej a Luganskej ľudovej republiky podpísali protokol o vytvorení Spoločných ozbrojených síl Novoruska, ich vrchným veliteľom sa stal Ivan Korsuň.


Podľa vz.ru, 16. september 2014