04.8.2012 10:55:06

Moskva žiada UNICEF ukončiť všetky projekty v Rusku

Moskva žiada Detský fond OSN (UNICEF) ukončiť do 31. decembra 2012 v Rusku všetky svoje projekty, vyplýva z informácie ministerstva zahraničných vecí RF.
„V súvislosti s narastaním hospodárskeho a donorského potenciálu Ruskej federácie bolo v septembri 2009 prijaté rozhodnutie o postupnom zatváraní predstaviteľstiev programov a fondov OSN v Rusku a o premene spolupráce s nimi na vzájomne výhodné partnerstvo“, píše Interfax.
V ruskom rezorte poznamenali, že UNICEF bol požiadaný o ukončenie činnosti už k 31. decembru 2011, no na žiadosť bývalého riaditeľa regionálneho výboru UNICEF pre strednú a východnú Európu a krajiny SNŠ bol tento termín presunutý.
Vz.ru, 9. október 2012 (krátené)