21.4.2017 09:27:37

Moskva varuje NATO pred militarizáciou súostrovia Špicbergy

Ruské ministerstvo zahraničných vecí považuje za provokáciu plánované podujatia na Špicbergoch, ktoré by sa mali uskutočniť pod egidou NATO. Akékoľvek snahy o rozšírenie aktivít NATO na súostroví v Severnom ľadovom oceáne sú z pohľadu Moskvy otvorenou provokáciou, ktorá zapadá do celkového kurzu NATO zameraného na zadržiavanie Ruska. Tlačový odbor MZV Ruskej federácie v tejto súvislosti pripomenul, že konanie akýchkoľvek podujatí na Špicbergoch pod patronátom NATO príkro protirečí medzinárodnej dohode z roku 1920, v ktorej sa signatári zaviazali, že súostrovie bude zónou mieru a dobrého susedstva.

Špicbergy sú administratívne pod správou Nórska od roku 1925, kedy ich táto škandinávska krajina oficiálne anektovala. Podľa zmluvy z 9. februára 1920 (Svalbardská zmluva), ktorú podpísalo 41 štátov (medzi nimi aj ČSR), však Špicbergy podliehajú osobitnému ekonomickému režimu, ktorý zaručuje všetkým zmluvným štátom právo ťažiť na ostrovoch nerastné bohatstvo. Napriek tomu, že v minulosti na ostrovoch ťažili uhlie aj americké, britské, holandské či švédske spoločnosti, dnes tam sú popri Nóroch už len Rusi. Špicbergy však musia podľa stále platnej zmluvy zostať demilitarizované. V súlade s osobitným medzinárodným štatútom Špicbergov spravuje Rusko na súostroví vlastné mestečko Barentsburg a dve zakonzervované oporné základne Pyramiden a Grumant.

Pomer obyvateľstva Špicbergov podľa etnickej príslušnosti v minulosti kolísal a boli obdobia, kedy na súostroví žilo viac Rusov ako Nórov. V súčasnosti žije na Špicbergoch asi 2 800 obyvateľov, z čoho Nóri predstavujú 55,4%, Rusi a Ukrajinci 44,3%, zvyšné 0,3% tvoria iné národnosti. Úradnou rečou je nórčina, ale Rusi a Ukrajinci používajú ruštinu.

hlavnespravy.sk, 21. 4. 2017