02.5.2021 19:08:05

Moskva je připravena k obraně. Co dokážou ruské protiraketové střely?

Skúška novej rakety PRO na polygóne Sary-Šagan
Skúška novej rakety PRO na polygóne Sary-Šagan
(foto: Screenshot YT)


Zdokonalené protiraketové střely mají posílit bližní obranu ruské metropole. Jak to funguje a na co stačí tento systém? Jakým výzvám bude muset čelit zítřejší PRO? Proč nebude nahrazena lasery? (Sputnik)
26. dubna 2021 se na polygonu Sary-Šagan v Kazachstánu úspěšně konal další zkušební start nové rakety ruského systému protiraketové obrany. Vojáci výborně splnili úkol a zasáhli cíl cvičného nepřítele se stanovenou přesností.

Zní to možná formálně a ne moc zajímavě. Ale ve skutečnosti jde o vážnou novotu. Na podzim roku 2020 se v médiích objevily zprávy o tom, že od roku 2021 budou nové rakety součástí systému PRO u Moskvy, což ukončí projekt modernizace PRO devadesátých let A-135 Amur na maximální moderní úroveň, systému A-235.

Některá média se unáhlila a napsala, že jde o systém Nudol, a dokonce k tomu připletla polského ministra obrany Mariusze Blaszczaka, který byl vystrašen „plány Putina na obrození impéria“.

Pokusme se v tom vyznat.

 

Dva ešalony obrany pro jednu Moskvu

Počínaje začátkem 21. století má PRO města Moskvy a centrálního průmyslového okresu Ruské Federace pouze jeden ešalon protiraketových střel. Jsou to protiraketové střely bližního zachycení 53T6, jež jsou na Západě známé jako ABM-3 Gazelle.

Předtím, od začátku devadesátých let a do roku 2006 měla PRO dva ešalony, daleký nad atmosférou a bližní atmosférický. Daleký ešalon s raketami 51T6 (ABM-4 Gordon) měl likvidovat na Moskvu útočící bojové hlavice na vzdálenosti přibližně 500 km od hlavního města. Předpokládali, že tuto ochranu dokáže překonat pouze malé procento nepřátelských bojových hlavic, které má zase „dobít“ bližní ešalon PRO raketami 53T6, jež ničí cíle ve výšce 5-30 km na vzdálenosti maximálně 100 km od startovních pozic.


Raketa se zvláštním palivem

53T6 je unikátní raketa. Má motor na zvlášť tuhé palivo, které zajistí maximální rychlost minimálně 3 km za sekundu. Rakety tohoto typu byly dříve vybaveny jadernými bojovými hlavicemi menší kapacity, protože se mělo za to, že jenom jaderný výbuch dokáže zaručit likvidaci útočící bojové hlavice.

V dvoutisících letech byla zahájena práce na modernizaci rakety 53T6, během které se plánovalo udělat raketu přesnější a nejadernou a také obnovit její výrobu s ohledem na dnešní technologické kapacity průmyslu. Od začátku desátých let byly zahájeny starty raket na polygonu Sary-Šagan, v jejichž průběhu byly vyzkoušeny různé součásti budoucí modernizované rakety 53T6M. Dne 26. dubna nám nejspíš ukázali právě tuto raketu.

Modernizace raket je část celého programu zdokonalení systému PRO A-135. Byly například vyvinuty nové pozemní agregáty na dopravu raket a vybavení podzemních odpalovacích ramp. Antény nejvýkonnějšího víceúčelového radaru Don-2N zůstaly stejné, ale celý výpočetní komplex a bojové programy jeho činnosti byly nahrazeny novými. To vše značně zvýšilo rychlost a přesnost PRO.


100 kilometrů za 20 sekund

Jak funguje moderní systém PRO? Zárukou jeho úspěchu je objevení raket a maximálně přesný výpočet trajektorií útočících balistických bojových hlavic. Tyto úkoly plní radary a velitelský výpočetní komplex. Po splnění všech přípravných úkolů systém PRO ví, ve kterou chvíli a ve kterém bodu prostoru se ocitne několik desítek cílů, které kontroluje. Je to velmi složitý úkol. Pak má PRO dopravit v potřebnou chvíli do přesných bodů bojové hlavice protiraketových střel, odpálit je a zlikvidovat cíle.

Odborníci žertují, že se dá prostě vyhodit nahoru pár pytlů výbušnin a odpálit je ve chvíli, kdy mimo proletí nepřátelská bojová hlavice. Úkol bude splněn.

Ve skutečnosti se má protiraketová střela samozřejmě maximálně rychle dostat do stanoveného bodu v prostoru v maximální výšce, aby v případě minutí cíle měla čas na druhý pokus. Máme si uvědomit, že protiraketový boj je nanejvýš rychlý, že bojová hlavice má rychlost asi 5-7 km za sekundu, a že 100 km tvořící akční prostor PRO urazí za 20 sekund.

 

Hypersonické letouny – výzva PRO

Je na čase, abychom si připomněli výzvu vůči zítřejším systémům PRO, která se již objevuje v strategických raketových jednotkách různých zemí. Jsou to hypersonické bojové bloky a hypersonické stroje. Práce na těchto systémech se koná v Rusku, USA, a Číně. V Rusku byl strategický raketový systém Avangard dokonce přijat do výzbroje. Tyto bojové bloky dokážou manévrovat, při každém manévru tohoto bloku se plně mění vypočítaná trajektorie jeho letu, a systém PRO jakoby ztratí tento cíl a střílí do prázdna.

Budoucí protiraketové střely mají být samonaváděcí, nejaderné a možná dokonce s několika bojovými hlavicemi, z nichž každá má být vybavena vlastním samonaváděcím zařízením a motorem. A pak se pravděpodobnost zásahu manévrujících cílů zvýší na přijatelnou úroveň a obrana bude účinnější. Je to dnes jeden z hlavních směrů rozvoje systémů PRO.

Zdálo by se, že východisko může spočívat v laserových PRO, protože laser dokáže relativně okamžitě zasáhnout cíl právě v místě, kde se nachází. Avšak v praxi nedokážou lasery dodnes konkurovat „tradičním“ protiraketovým střelám. Potvrzuje to případ společného amerického a izraelského stroje Nautilus (MTHEL). Tento systém PRO na základě chemického laseru z pevné látky začali dost čile vyvíjet v polovině devadesátých let, ale na začátku 21. století z projektu vystoupili Izraelci, takže Nautilus se nakonec do sériové výroby nedostal.


Perspektivní, ale drahé

Vraťme se ale k obraně Moskvy. Druhý směr činnosti v rámci projektu vývoje systému PRO A-235 je navrácení obnoveného dalekého ešalonu protiraketové obrany. V případě masového raketového útoku se budou ve vesmíru nacházet stovky bojových hlavic obklíčené úlomky raket a falešnými cíli. Jejich likvidace s pomocí jaderných bojových hlavic menší kapacity dalekých protiraketových střel by byla dost účinná a poměrně bezpečná pro vlastní území.

Kdyby se dalo střílet z dálky 1000 km, značně by to usnadnilo život bližního ešalonu obrany. Rozmístění dalekých protiraketových střel na periférii na nebezpečných směrech by pravděpodobně dovolilo mluvit o možnosti odražení masového raketového útoku. I když by šlo o obrovské finanční výdaje. V šedesátých letech se v SSSR zřekli ideje masového nasazení systémů PRO A-35 Aldan právě poté, co pochopili, že země zřejmě nezvládne tento obrovský projekt.

Nahrazení 53T6 novými 53T6M v systému PRO А-135/А-235 Moskvy umožní prodloužit termín služby obnoveného obranného systému minimálně o 20-25 let, ale zatím budeme mít jediný protiraketový modernizovaný systém.

Za tuto dobu bude zřejmě ukončen vývoj raketových kosmických systémů, které dnes existují pouze na papíru, anebo v podobě zkušebních vzorků. Pokud jde o systém Nudol, o němž se často mluví v médiích, nemá navzdory častému omylu nic společného s raketami. Je to systém proti satelitům, který dnes absolvuje zkoušky, a na jehož základě bude jednou možná obnoven daleký ešalon systému PRO.


Dmitrij Kornev