15.12.2018 16:37:11

Modernizované sovietske tanky sa stali pre NATO vážnym problémom

V roku 2008 začalo Rusko rozsiahlu modernizáciu svojich ozbrojených síl (OS). Tá sa stala výzvou pre unipolárny systém, ktorý vznikol po rozpade ZSSR. Má sa tak skoncovať so stagnáciou v OS Ruska a cieľom je takisto zvýšiť podiel modernej techniky na 70 percent. 

Nehľadiac na úspechy, ktoré sa podarilo Rusku dosiahnuť, stále má vo výzbroji aj naďalej veľké množstvo modernizovaných sovietskych strojov. Prestavba armády, ktorá prebieha na pozadí vyostrenia situácie na svetovej scéne, nastolila znova otázku perspektív vojenského konfliktu na území Európy, domnieva sa Samuel Cranny-Evans, redaktor Jane ‘s Armoured Fighting Vehicles. Po viac ako desiatich rokoch výhradne protipartizánských vojen musí Severoatlantická aliancia znova venovať pozornosť možnému rozsiahlemu vojenskému konfliktu so serióznym nepriateľom.

Ozbrojený konflikt z roku 2008 v Južnom Osetsku názorne ukázal problémy, na ktoré narazila v tom čase ruská armáda. Hneď po ňom začala náprava chýb, v dôsledku čoho obnovili ozbrojené sily vysoký stupeň bojovej pohotovosti. V súčasnej dobe sa ruské tanky pravidelne zúčastňujú rozsiahlych manévrov, nacvičujú súčinnosť s motostrelcami a delostrelectvom. Cvičenia Východ 2018 a Západ 2017 ukázali, že armáda je pripravená na rozsiahle vojenské operácie.

Vysoký stupeň pohotovosti sa zachováva aj pomocou menej rozsiahlych cvičení. Napríklad nedávne spoločné cvičenie s Indiou ukázalo schopnosť čeliť nepriateľskej pechote v podmienkach hustej mestskej zástavby. To je dôležitá zložka moderných bojových akcií. Nemenej dôležité sú aj vojenské súťaže, ako je napríklad Tankový biatlon, ktoré Rusko usporadúva každý rok. 

V roku 2017 bolo oznámené, že v ruskej armáde sa objavia určité útočné jednotky. Podobné označenie sa má dávať najviac bojaschopným jednotkám.

Po konflikte z augusta 2008 vyšli najavo logistické problémy, na ktoré narazila armáda. Ako ukázala operácia v Sýrii, väčšinu z nich sa podarilo vyriešiť.

Ďalšou zvláštnosťou ruských ozbrojených síl sú bohaté skúsenosti vyplývajúce z prechodu riek. V armádach členských krajín NATO sú tiež pontónové mostné jednotky s patričnou technikou, mnohé moderné západné tanky sú však pre mosty príliš ťažké. Napríklad najnovšie modifikácie anglického tanku Challenger sú príliš ťažké pre väčšinu mostných konštrukcií užívaných britskou armádou. Pričom ruské tanky ľahko prekonávajú vodné prekážky po dne pomerne veľkou rýchlosťou. To svedčí o tom, že vysoká rýchlosť presunu je aj naďalej jedným zo základných kameňov taktiky tankových jednotiek.

Mnohí experti netrpezlivo čakajú na začatie prevádzky najnovšieho ruského tanku T-14 na platforme Armata, ktorý sa pokladá za prvý tank piatej generácie na svete. Severoatlantická aliancia nemá analógiu tohto stroja.

Avšak T-14 znepokojuje NATO zatiaľ oveľa menej ako T-72B3 vybavený zameriavačom Sosna-U, digitálnym balistickým počítačom a panoramatickým zameriavačom. Podobné tanky sa zúčastňujú aj spomínaného Tankového biatlonu. T-72B3 je oveľa lacnejší ako Armata. Podľa informácií Janesa je T-14 štyrikrát drahší, než modernizovaný T-72. Vo vojskách a na skladiskách sú tisíce tankov T-72 starších modifikácií, čo poskytuje Rusku možnosť získať obrovské množstvo vysoko efektívnych tankov v krátkej dobe.

V súčasnosti je bojová pohotovosť Ozbrojených síl Ruska na najvyššej úrovni za celú dobu po rozpade ZSSR. Nové zariadenia a technika urobia v perspektíve ruskú armádu ešte silnejšou, konštatuje Samuel Cranny-Evans. 

HSP, 15. 12. 2018, Sputnik