04.8.2012 10:55:06

Modernizácia Ruska „po európsky“

Európska únia odovzdala Rusku projekt Partnerstvo pre modernizáciu čo je v podstate novým plánom na modernizáciu spolupráce medzi Ruskom a Európskou úniou.
Podľa novín Kommersant v dokumente sú vymenované, z pohľadu EÚ, základné smery na ktorých by chcela spolupracovať s ruským vedením. Prvým bodom je vystavanie v Rusku právneho štátu a dosiahnutie vlády zákona. EÚ vyjadruje pripravenosť na spoluúčasť v boji s korupciou, pri zlepšovaní investičného prostredia a nakoniec prechodu Ruska na európske štandardy a technické predpisy.
Moskva sa k dokumentu stavia vcelku kladne, nazýva ho pozitívnym „intelektuálnym vkladom“ procesu modernizácie, avšak požaduje aby sa európski partneri sústredili viac na ekonomické a technologické aspekty modernizácie a ako na ľudské práva a „európske hodnoty“ a ich nanucovania Rusku.
- Program musí mať ukážkový charakter bez vedľajších úvah o európskych hodnotách, vyjadril sa stály predstaviteľ RF pri EÚ Dmitrij Čižov. – My v jeho základe vidíme výmenu technológií, spoločné s EÚ inovačné projekty, spoluprácu vo vede, pri využití predností oboch strán v oblasti technických predpisov a štandardov. Financovanie sa tiež môže uskutočňovať na základe spolufinancovania. Pri niečom paritného, pri inom pomerného. Toto nie je vzťah dobrodinca a obdarovávaného, uviedol Čižov.
Presné termíny ukončenia práce nad programom a začiatku jeho uplatňovania sú zatiaľ neznáme.
11. február 2010, podľa RIA Novosti, Kommersant, Evrazia