01.10.2019 00:00:04

Mníchovská dohoda 1938: historická realita a súčasné hodnotenie

Mníchov 1938
Mníchov 1938
(foto: rusemb)

"To bolo článkov v mienkotvorných médiách, keď sme si pripomínali výročie napadnutia Poľska. To bolo článkov v mainstreame, keď sme si pripomínali výročie podpísania paktu Ribbentrop-Molotov. No ale teraz, keď by bolo vhodné zaspomínať si na takzvanú Mníchovskú dohodu, ktorú by bolo ďaleko lepšie označovať pojmom Mníchovská zrada….teraz nemá kto veľmi z mienkotvorných médií na Slovensku a v Ćechách spomínať na to, ako nás naši západní spojenci pohodili ako korisť Hitlerovi, aby sa nami zasýtil a im aby dal pokoj…"

cit.zo správ 

https://slobodnyvysielac.sk/2019/09/30/pred-81-rokmi-podpisali-mnichovsku-dohodu-ktora-znamenala-rozpad-csr/

A tak musí redakcia webstránky siahnúť tam, kde sa o Mníchove 1938 píše pravdivo:

Materiál na stránke Veľvyslanectva RF v SR:

Mníchovská dohoda:historická realita a súčasné hodnotenie

Mníchovská konferencia štyroch veľmocí – Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska a Talianska, ktorá sa uskutočnila v dňoch 29. – 30.septembra 1938, sa stala vyvrcholením politiky ustupovania hitlerovskej agresii, tej politiky, ktorá viedla k rozpútaniu druhej svetovej vojny. Je známe, že nacistické Nemecko sa neuspokojilo s tými územnými ziskami, ktoré mu boli ponúknuté v Mníchove. V marci 1939 jednotky Wehrmachtu vstúpili do Prahy, Československo bolo rozdelené na “Protektorát Čechy a Morava“ na čele s nemeckým poručníkom, bol vytvorený bábkový režim Slovenský štát, územie Zakarpatskej Ukrajiny bolo včlenené do Maďarska.

 Мюнхенский сговор: историческая реальность и современные оценки

http://munich.rusarchives.ru/myunhenskiy-sgovor-istoricheskaya-realnost-i-sovremennye-ocenkihttps://slovakia.mid.ru/munhenskoe-soglasenie-1938-goda

"Mюнхенская конференция четырех держав – Великобритании, Германии, Италии и Франции, состоявшаяся 29–30 сентября 1938 г., стала кульминацией политики попустительства гитлеровской агрессии, той политики, которая привела к развязыванию Второй мировой войны. Как известно, нацистская Германия не удовлетворилась теми территориальными приобретениями, которые были ей предоставлены в Мюнхене. В марте 1939 г. части вермахта вступили в Прагу, Чехословакия была расчленена и утратила свою независимость. Был образован «протекторат Богемии и Моравии» во главе с немецким наместником, создано марионеточное Словацкое государство, территория Закарпатской Украины включена в состав Венгрии."

Takže 81.výročie tzv.Mníchovskej zrady veľmocí ako Francúzsko, Veľká Británia a Taliansko, nebude v našich médiách ( a ani nebolo) zvlášť pripomínané. Dochádza k prepisovaniu dejín? Pripomenúť si túto politickú vierolomnú udalosť si dovolia dnes len "alternatívne" médiá a povedzme ak sa dostanete na takýto portál Slovensko-ruskej spoločnosti. Je to dostatočne smutné v roku 2019, ak vieme, že Mníchov neznamenal iba zradu a obsadenie Československa fašistickou hitlerovskou Treťou Ríšou, ale aj potupné rozdelenie Československa - ako obeta zločinnej ideológii nacizmu a fašizmu. Prečo sa o tom mlčí?

fotografia prevzatá z SVBB článku,  mierumilovní muži - štátnici a diplomati tých čias....

 mnichovska-dohoda-valka-musite
 

z rusemb red