04.8.2012 10:55:06

Ministerstvo obrany RF zverejnilo počet obetí vo VVV

Celkový počet obetí Veľkej vlasteneckej vojny rokov 1941 – 45 je 26,6 milióna ľudí, samotné nenávratné straty sovietskych ozbrojených síl sú 8,6 milióna ľudí, oznámil dnes v Moskve predstaviteľ ministerstva zodpovedný za zvečnenie pamiatky padlých pri obrane vlasti genmjr. Alexander Kirilin. Údaje boli poskytnuté aj predstaviteľom štátu, ktorí ich vyhlásia počas osláv 9. mája.
- Presné nenávratné (demografické) straty (zabití, zomretí na následky zranení plus tí, čo sa nevrátili zo zajatia) predstavujú 8 668 400 ľudí a ak k tomu prirátame aj námorníctvo, tak sumár predstavuje 8 509 300 ľudí. K bojovým stratám treba prirátať aj straty pohraničných vojsk KGB 614 tisíc ľudí a vojsk ministerstva vnútra 97 700 ľudí.
Podľa Kirilinových slov na začiatku vojny mala armáda 4,826 vojakov a 75 tisíc pracovníkov iných rezortov, ktorí však boli v opatere ministerstva obrany. Za celú vojnu bolo zmobilizovaných 29,5 milióna ľudí. – K 1. júlu 1945 mala armáda 11,39 milióna ľudí a ďalších 1,046 milióna sa nachádzalo v nemocniciach, oznámil generál.
Ministerstvo obrany RF pokladá tieto údaje za konečné a umožňuje aj ich oficiálne zverejnenie.
- Čo sa týka porovnania bojových strát ZSSR a Nemecka, pomer vychádza na 1,3 : 1. Straty Nemecka totiž predstavujú okolo 6 miliónov ľudí a ich spojencov 806 tisíc ľudí, povedal generál.
Izvestia, 5. máj 2010