04.8.2012 10:55:06

Ministerstvo financií RF upraví daňové záväzky pre zahraničné firmy

MOSKVA, 31 marca.  Ministerstvo financií Ruskej republiky navrhuje predvídať možnosť vzniku trvalého zastúpenie zahraničnej organizácie aj v tom prípade, že neexistuje spojenie s daným miestom zamestnania v Ruskej federácii, tak aby bolo možné od takýchto cudzincov vyberať  daň zo zisku v Rusku.

 

Svedčia o tom základné smerovania daňovej politiky na roky 2009-2011, ktoré boli doručené vláde RF uplynulý piatok večer. Dokument by mohol byť prejednaný na zasadaní vlády 3 apríla.

 

Počínajúc rokom 2009 ministerstvo financií sľubuje riešiť otázky, spojené so zdanením príjmov zahraničných organizácií, získaných na území RF.

 

"S cieľom zapojiť do zdaňovania zahraničné organizácie, je potrebné ustanoviť vznik trvalého  zastupiteľstva zahraničnej spoločnosti aj v tom prípade, že neexistuje trvalé spojenie s konkrétnym miestom práce v Rusku (napríklad, pri realizácii činností ako obchodný zástupca, obsluha zákazníkov a podobne)"  je vysvetlene v dokumente.