04.8.2012 10:55:06

Ministerstvo financií RF spresnilo deficit za 1. polrok do 1,8 percenta

Konkrétne ide o sumu 388,3 mld. rubľov. Donedávna panoval názor, že deficit je 2,1 percentný (440 mld. rubľov).
Za prvý polrok 2010 sa vytvoril HDP vo výške 20,912 bilióna rubľov. Do štátneho rozpočtu za január až jún putovalo 3,998 bilióna rubľov (pred spresnením sa hovorilo o sume 3,995 bilióna rubľov). Výdavky federálneho rozpočtu dosiahli 4,386 bilióna rubľov oproti 4,435 bilióna plánovaných.
Z celkovej sumy federálneho rozpočtu 51,4 percenta tvorili daňové príjmy. Väčšiu časť rozpočtu vytvorili dane z pridanej hodnoty (28,2 percenta), clá (34,6 percenta), daň z ťažby nerastných surovín (17,1 percenta) a daň zo zisku (2,9 percenta).
Daňové príjmy tvorili 2,053 mld. rubľov, čo je o 487,7 mld rubľov (alebo o 31,2 percenta) viac ako uvádzal predpoklad. Nedaňové príjmy tvorili 1,945 mld. rubľov, čo je viac o 354,3 mld. rubľov (alebo o 22,3 percenta). V štruktúre nedaňových príjmov tvorili nedaňové colné poplatky 71,1 percenta, príjmy z výnosov rezervného fondu a fondu národného blaha 5,5 percenta.
Materiály konštatujú, že čo sa týka výdajov, v prvom polroku 2010 sa vytvorila za posledné roky najvyššia účtovná úroveň plnenia výdavkov federálneho rozpočtu – 44,3 percenta (na porovnanie rok 2008 – 40,4 percenta a 2009 – 39,8 percenta).
Účtovné výdavky realizácie prioritných štátnych projektov dosiahli za uvedené obdobie 204,9 mld. rubľov (50,4 percenta). Napr. výdavky podľa jednotlivých projektov boli: „Zdravie“ – 42,1 mld. rubľov (33,1 percenta), „Dostupné a komfortné bývanie“ – 105,7 mld. rubľov (66,3 percenta), „Vzdelanie“ – 8,5 mld. rubľov (49,6 percenta).
Výška štátneho dlhu dosiahla k 1. júlu 2010 úroveň 3,529 bilióna rubľov a v porovnaní s jeho hodnotou k 1. januáru sa zvýšil o 295,8 mld. rubľov.
Okrem toho sa ide v najbližšom období na úrovni predsedníctva vlády posudzovať stav nízkej úrovne konkurenčného prostredia v RF. Príčinou má byť vysoký podiel štátneho sektora v ekonomike, existencia bariér sťažujúcich prístup na tovarový trh a taktiež existencia neopodstatnených štátnych preferencií pre jednotlivé hospodárske subjekty.
Podľa RIA Novosti 2. september 2010