08.12.2017 04:01:30

MIKULÁČSKY DARČEK PRE ŠTUDENTOV STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY EKONOMICKEJ

Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves

V stredu 6. decembra 2017 na sviatok sv. Mikuláša odovzdali zástupcovia klubu ARBAT pri Slovensko-ruskej spoločnosti v Spišskej Novej Vsi – predseda klubu Branislav Rusiňák a členovia Rastislav Ruman a Ladislav Zvolenský študijné materiály pre výučbu ruského jazyka vedeniu a študentom Strednej odbornej školy ekonomickej v Spišskej Novej Vsi. Učebnice ruského jazyka, pracovné zošity a iné učebné pomôcky venovalo škole Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR v rámci projektu knižnej pomoci, ktoré ambasáda rozbehla v spolupráci s Asociáciou rusistov na Slovensku.

Na škole v posledných 3 rokoch sa výrazne zvýšil počet študentov, ktorí sa rozhodli učiť ruský jazyk. ,,To, že ste si ako druhý jazyk vybrali ruštinu je veľmi dobré, pretože kombinácia anglického a ruského jazyka je veľmi žiadaná a vytvára vám to lepšie podmienky v budúcnosti sa uplatniť na trhu práce, nielen slovenskom ale aj medzinárodnom," povedal študentom Branislav Rusiňák, ktorý je tiež absolventom tejto školy.
Následne stretnutie pokračovalo diskusiou učiteľov ruského jazyka a študentov školy s predstaviteľmi Slovensko-ruskej spoločnosti zameranou predovšetkým na Rusko.

Branislav Rusiňák