13.1.2015 00:05:29

Metropolita čiernohorský a prímorský Amfilochij: „NATO – nacionálno-fašistický pakt, pokračujúci v diele Hitlera a Mussoliniho“

 

Duchovný líder pravoslávneho národa Čiernej Hory, metropolita čiernohorský a prímorský Amfilochij odpovedal na otázky korešpondenta IA Regnum o situácii v Čiernej Hore v súvislosti so zámyslom úradov vstúpiť do NATO v roku 2015:

 

- Čiernohorské úrady môžu vyhlasovať čo len chcú. No prvé, čo im treba urobiť – tak to je opýtať sa ľudu na súhlas o svojom zámysle. Ak sú s ľudom.

Pre Čiernu Horu je otázka o vzťahu voči vstupu do NATO najserióznejšia otázka. Referendá sa uskutočňujú aj o menej vážnych otázkach.

Čo sa mňa ako metropolitu týka, tak ja som neraz hovoril, že NATO – pakt, ktorý mal spočiatku obranný charakter. Tak hovorili jeho zakladatelia. V čase jeho formovania bolo jasné, prečo sa tvorilo NATO. Sovietsky zväz i štáty socialistického tábora tiež mali svoj blok – Varšavskú zmluvu.

V 90-tych rokoch zmizol ZSSR ako oponent NATO, rozpadla sa aj Varšavská zmluva. Vtedy by bolo logické keby o svojom rozpustení vyhlásilo aj NATO.  Aký je teda zmysel existencie NATO po rozpade Varšavskej zmluvy? V čom je vôbec zmysel NATO? Pred kým mieni NATO brániť Európu? Keď zvíťazila demokracia a zmizlo nebezpečenstvo.

Vtedy začalo NATO bojovať proti iným národom. Čo v posledných rokoch robí NATO? NATO začalo svoju činnosť po rozpade ZSSR z likvidácie Juhoslávie, z bombardovania Srbska a Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Kosova a Metochije. Dnesšné NATO je paktom, ktorý nesie agresiu Východ.

Hanbou je to, čo robí NATO v Afganistane, Iráne, Iraku, Sýrii, Líbyi.  Hanba a potupa! Vražda Kaddáfiho – zákonito zvoleného lídra (a akým úžasným spôsobom!) – to je to, čo dnes robí NATO. Bývalí európski spolubojovníci Kaddáfiho – sú tiež spolupáchatelia tejto strašnej vraždy.

Pod tlakom NATO boli Srbsku odňaté Kosovo a Metochija. Násilné ustanovenie neexistujúceho štátu Kosovo, ktoré je podľa Ústavy – časťou Srbska, čo priznala aj OSN. No NATO násilne odníma tieto územia.

NATO ako pakt teraz uskutočňuje politiku nacional-fašizmu. Robí to isté, čo vo vzťahu ku Kosovu a Metochii robili Hitler a Mussolini. Pri nich sa Kosovo stalo súčasťou „Veľkého Albánska“. Severná časť – bola v okupovanom Srbsku, no, predsa len, v Srbsku. No NATO je ešte horšie ako Mussolini a Hitler preto, lebo Srbom odňalo cestou násilia a zlodejstv aj severné Kosovo.

A tak, NATO nie je teraz obranným zväzom, ale nacional-fašistickým paktom, pokračujúcim v diele Hitlera a Mussoliniho. To je už jasné. Teraz tento pakt uskutočňuje svoje deštruktívne záležitosti na Ukrajine, postupujúc s ňou ako s Juhosláviou.

Čo je pozoruhodné: Ukrajinu ako samostatnú republiku v rámci ZSSR vytvorili boľševici, Lenin a Stalin, ničiac tým jednotný veľký národ. A teraz ich bývalí protivníci, bojovníci s komunizmom, v osobe NATO bránia plody činnosti boľševikov, ktorí rozdelili jednotný národ. Je to zvláštna história.

Ako je to vôbec možné, aby v Čiernej Hore prijali rozhodnutie o vstupe do paktu NATO? Proti komu teda budú bojovať Čiernohorci? Proti Rusku? Veď to je bláznovstvo! Celá história Čiernej Hory bola vždy históriou bratstva a spolupráce s Ruskom. A zrazu – úrady Čiernej Hory prijímajú akési ekonomické sankcie proti Rusku! 99 percent obyvateľstva krajiny je proti týmto sankciám. No v mene svojich osobných záujmov sa administrácia Čiernej Hory rozhodla takto zabojovať s Ruskom.

Čím mohli tieto sankcie vystrašiť Rusko? V čiernej Hore sa smejú: „Čo sú to sankcie Čiernej Hory proti Rusku? To je keď Čiernohorci nebudú hrať na husliach!“.   

Práve teraz úrady Čiernej Hory čakajú oficiálnu návštevu ministra zahraničia Kosova Hashima Tachiho. Ale veď to je krvavý zločinec! Dňa 16. januára vyjdú v Čiernej Hore do ulíc na masový protest proti jeho cesty do krajiny. A naša metropólia bude slúžiť panychídu za všetkých padlých a vyzabíjaných v Kosove a Metochiji počas vojen za oslobodenie týchto území. Vrátane od rúk pohlavára Hashima Tachiho. NATO ho úplne podporovalo v období krvavej masakry a podporuje ho aj dnes. Bude veľký protest národa Čiernej hory proti tomuto zločincovi, ktorého miesto je vo väzení!

Aký štát on predstavuje keď Kosovo a Metochija boli vždy súčasťou Čiernej Hory. Oddelenie Kosova od Čiernej Hory – plod fantázií nacional-fašistov a stúpencov Tita, ktorí vymysleli autonómiu tohto územia.

Úrady Čiernej Hory priznali nezávislosť Kosova a vzdali sa ústredného princípu, ktorý im zanechal kráľ Nikola Prvý Petrovič. Súhlasili so zotročením najdôležitejšej časti svojho územia. Absurd. Alexander Nevský povedal pravdivé slová: Boh nie je v sile! Boh – v pravde“! A pravda určite zvíťazí aj v Kosove a aj v Metochiji! Aj na Ukrajine. V Kyjevskej Rusi!

  

Metropolita čiernohorsko-prímorský Amfilochij (7. január 1938) je potomkom vojvodu Minu Radoviča, jedného z čiernohorských vodcov, ktorý v roku 1820 pripojil Moraču k Čiernej Hore.

Vyštudoval Belehradský duchovný seminár sv. Savu. Po jeho skončení postúpil na Bohosloveckú fakultu SPC, ktorú ukončil v roku 1962.Paralelne pri tom študoval klasickú filolológiu na filozofickej fakulte Belehradskej univerzity. Postgraduálne štúdia absolvoval v Berne a v Ríme, neskôr7 rokov v Grécku.

Do Juhoslávie sa vrátil v roku 1976 a stal sa docentom a potom profesorom na katedre pravoslávnej pedagogiky a metodiky prednášania Bohosloveckej fakulty SPC v Belehrade.

Metropolitom čiernohorským-prímorským, zmesko-brdským a skypetarským sa stáva 30. decembra 1991.

Podľa regnum.ru, 12. január 2015