04.8.2012 10:55:06

Medzinárodný kongres o budúcnosti kultúry

Medzinárodný kongres „Kultúra ako zdroj modernizácie“, ktorý prebieha 26. – 27. septembra v Uľjanovsku má v pláne vyše 30 pracovných podujatí venovaných rozvoju kultúry a spolupráci Ruska a Európy, napísala RIA Novosti.
Na kongrese je prítomných asi 600 špecialistov – experti Rady Európy, Európskeho parlamantu, UNESCO, ministri kultúry krajín SNŠ a ruských regiónov, predstavitelia ruskej štátnej Dumy a významní predstavitelia ruskej kultúrnej umeleckej obce.
Dvojdňové fórum sa pri všetkých piatich hlavných témach uskutočňuje vo formáte plenárneho zasadnutia, obohateného o prednášky, prezentácie a guľaté stoly.
V sekcii „Nová kultúrna politika zameraná na modernizáciu“ budú posúdené strategické rozvojové programy kultúry v regiónoch RF i Európy. Sekcia sa bude zaoberať aj novým zákonodarstvom pre kultúru.
V sekcii „Historické kultúrne dedičstvo: zachovanie, popularizácia a aktualizácia“ zaznie referát riaditeľa Ermitáže Michaila Piotrovského „Kedy dedičstvo rodí spory?“. V tejto sekcii sa uskutoční aj zaujímavý guľatý stôl „Múzejný klaster ako inštrument zvyšovania kvality života regiónu“.
Organizátori podujatia venujú pozornosť aj „Novým kádrom pre budúcu kultúru“, „Kultúrnej revolúcii mestského prostredia“ a „Tvorivému priemyslu, ekonomike a stabilnému rozvoju“. Aj v týchto témach sa uskutoční rad diskusií a prezentácií.
RIA Novosti, 25. september 2011 (výňatok)